Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.ROZ.SEMD1.NM.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe 1
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych
Grupy: Ogrodnictwo 1 sem. niestacjon. mag. obowiazkowe
Rośliny ozdobne, 1 sem. niestacj. mag. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest nabycie umiejętności korzystania ze specjalistycznych danych bibliograficznych oraz konstruowania i pisania pracy dyplomowej w zakresie nauk rolniczych

Pełny opis:

Treści kształcenia

Prezentacja wybranych zagadnień związanych z pracą magisterską oraz dyskusja

Literatura:

1. Gambarelli G., Łucki Z., 2001. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Universitat, Kraków.

1. Szkutnik Z., 2005. Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Poznań.

2. Weiner J., 2006. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Umiejętności

Korzysta ze źródeł bibliograficznych służących przygotowaniu pracy magisterskiej

Objaśnia zasady konstrukcji pracy dyplomowej

Przygotowuje i prezentuje ustne wystąpienia, wykorzystując nowoczesne techniki prezentacji

Dokumentuje, interpretuje i dyskutuje wyniki własnych badań

Kompetencje społeczne

Docenia znaczenie badań naukowych na rzecz ogrodnictwa

Potrafi myśleć kreatywnie i bronić swoich racji

Pracuje i współdziała w grupie przyjmując role prezentującego, moderatora dyskusji i jej uczestnika

Potrafi obiektywnie oceniać wyniki badań eksperymentalnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.