Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rośliny ozdobne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.ROZ.ROOZ5.SI.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny ozdobne
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Poznanie ogólnych zasad uprawy, podstawowego doboru i walorów zielnych roślin ozdobnych

Pełny opis:

Treści kształcenia

Stan I kierunki rozwoju produkcji roślin ozdobnych w Polsce.

Znaczenie roślin ozdobnych w życiu człowieka.

Okresowość rozwoju: rośliny mono- i polikarpiczne.

Warunki naturalnego występowania roślin ozdobnych jako podstawa ich zastosowania w ogrodnictwie ozdobnym (lasy tropikalne, lasy twardo- i laurolistne, stepy, prerie, lasy liściaste i iglaste, półpustynie i pustynie)

Systemy upraw roślin ozdobnych: otwarty grunt, osłony foliowe, szklarnie.

Czynniki agronomiczne uprawy roślin ozdobnych: wymagania ekologiczne, gleba i podłoża naczynia i pojemniki

Walory dekoracyjne i cechy plastyczne zielnych roślin ozdobnych.

Rośliny gruntowe: biologia, zastosowanie i zasady doboru gruntowych roślin ozdobnych (rośliny okrywowe, skalne, wodne i nadwodne, rabatowe, kwietnikowe, balkonowe, runo parkowe, róże)

Ozdobne rośliny cebulowe, bulwiaste i kłączowe

Krzewy w produkcji kwiaciarskiej.

Rośliny szklarniowe: sterowanie procesem kwitnienia, spoczynek i pędzenie roślin ozdobnych, trwałość kwiatów ciętych i doniczkowych, zastosowanie substancji wzrostowych w produkcji kwiaciarskiej

Szczegółowe wymagania siedliskowe i zasady uprawy pod osłonami roślin doniczkowych

Zasady rozmnażania generatywnego i wegetatywnego roślin ozdobnych

Zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne: sadzenie i przesadzanie, podlewanie, cieniowanie, zasady nawożenia.

Roślinoznawstwo roślin ozdobnych: rośliny gruntowe jednoroczne, dwuletnie, byliny: paprocie, trawy, rośliny wodne, róże (cz. I)

Roślinoznawstwo roślin ozdobnych: rośliny gruntowe jednoroczne, dwuletnie, byliny: paprocie, trawy, rośliny wodne, róże (cz. II)

Projekt rabaty i kwietnika

Roślinoznawstwo roślin ozdobnych: rośliny doniczkowe szklarniowe

Literatura:

Chmiel H. (red.) 2000. Uprawa roślin ozdobnych. PWRiL, Warszawa

Jerzy M., Krzymińska A. 2005. Rozmnażanie wegetatywne roślin ozdobnych. PWRiL, Poznań.

Krause J., Liśiecka A., Szczepaniak S. 2004. Ozdobne rośliny jednoroczne i dwuletnie. Uprawa w gruncie. Wydawnictwo AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu

Marcinkowski J. 2002. Byliny |Ogrodowe. PWRiL, Warszawa.

Czekalski M. 2010. Ogólna uprawa roślin ozdobnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje stan i kierunki rozwoju produkcji roślin w Polsce oraz znaczenie roślin ozdobnych w życiu człowieka

Opisuje rośliny ozdobne w aspekcie okresowości ich rozwoju, wymagań środowiskowych i możliwości zastosowania, zgodnych z warunkami naturalnego występowania

Rozpoznaje systemy (otwarty grunt, osłony foliowe, szklarnie) oraz czynniki agronomiczne uprawy roślin ozdobnych (wymagania ekologiczne, gleba i podłoża, naczynia i pojemniki)

Kwalifikuje zielne rośliny gruntowe pod względem ich cech biologicznych i walorów dekoracyjnych

Wyjaśnia zasady doboru gruntowych roślin ozdobnych w aspekcie ich zastosowania

Modyfikuje wzrost i rozwój roślin szklarniowych (kontroluje spoczynek, steruje procesem kwitnienia, zwiększa trwałość kwiatów, stosuje substancje wzrostowe)

Prezentuje szczegółowe wymagania wybranych gatunków szklarniowych roślin ozdobnych

Pokazuje możliwości zastosowania krzewów w produkcji kwiaciarskiej

Umiejętności

Używa generatywnego i wegetatywnego sposobu rozmnażania roślin ozdobnych

Rozpoznaje rośliny ozdobne: rośliny szklarniowe, gruntowe: jednoroczne, dwuletnie i byliny.

Planuje kompozycje ogrodowe z zielnych roślin ozdobnych (kwietnik, rabata)

Wybiera zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne roślin ozdobnych

Kompetencje społeczne

Przewiduje potrzebę dalszego poszerzania wiedzy z zakresu roślin ozdobnych

Organizuje pracę związaną z produkcją roślin ozdobnych

Docenia wartość wymierną (ekonomiczną) i niewymierną roślin ozdobnych

Podejmuje wyzwanie poprawy estetyki otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Wiedza

Nie opisuje produkcji roślin w Polsce, nie zna rozwoju, wymagań, zastosowania ani znaczenia roślin ozdobnych w życiu człowieka

Nie zna systemów i czynników agronomicznych oraz nie kwalifikuje zielnych roślin gruntowych pod względem ich cech biologicznych, walorów dekoracyjnych i zastosowania

Nie zna szczegółowych wymagań roślin szklarniowych i nie modyfikuje ich wzrostu i rozwoju, nie zna możliwości zastosowania krzewów w produkcji kwiaciarskiej

Umiejętności

Nie potrafi rozmnażać roślin ozdobnych, nie umie ich uprawiać ani pielęgnować, nie potrafi pracować w grupie

Nie rozpoznaje roślin szklarniowych i gruntowych, nie potrafi wykonać kwietnika i rabaty

Kompetencje społeczne

Nie widzi potrzeby poszerzania wiedzy z zakresu roślin ozdobnych, nie potrafi organizować indywidualnej i grupowej pracy związanej z produkcją

Nie zna wartości ekonomicznej roślin ozdobnych i nie czuje potrzeby poprawy estetyki otoczenia

Na ocenę 3

Wiedza

Opisuje produkcję roślin w Polsce, zna rozwój i częściowo wymagania roślin, ale nie potrafi opisać zastosowania oraz znaczenia roślin ozdobnych w życiu człowieka

Zna systemy i czynniki agronomiczne ale nie kwalifikuje zielnych roślin gruntowych pod względem ich cech biologicznych, walorów dekoracyjnych i zastosowania

Zna szczegółowe wymagania roślin szklarniowych i niektóre aspekty modyfikacji ich wzrostu i rozwoju, nie zna możliwości zastosowania krzewów w produkcji kwiaciarskiej

Umiejętności

Rozmnaża rośliny ozdobne, zna ogólne zasady ich uprawy, ale nie potrafi ich pielęgnować ani pracować w grupie

Rozpoznaje rośliny szklarniowe i gruntowe, ale nie potrafi wykonać kwietnika i rabaty

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poszerzania wiedzy z zakresu roślin ozdobnych, nie potrafi organizować indywidualnej i grupowej pracy związanej z produkcją

Zna wartość ekonomiczną roślin ozdobnych, nie czuje potrzeby poprawy estetyki otoczenia

Na ocenę 4

Wiedza

Opisuje produkcję roślin w Polsce, zna rozwój i wymagania roślin, potrafi opisać zastosowanie ale nie zna znaczenia roślin ozdobnych w życiu człowieka

Zna systemy i czynniki agronomiczne, kwalifikuje zielne rośliny gruntowe pod względem ich cech biologicznych, ale nie zna ich wszystkich walorów dekoracyjnych i zastosowań

Zna szczegółowe wymagania roślin szklarniowych, modyfikuje ich wzrost i rozwój, ale nie zna możliwości zastosowania krzewów w produkcji kwiaciarskiej

Umiejętności

Rozmnaża rośliny ozdobne, umie je uprawiać, ale nie potrafi ich pielęgnować ani pracować w grupie

Rozpoznaje rośliny szklarniowe i gruntowe, potrafi wykonać kwietnik, ale nie rabatę

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poszerzania wiedzy z zakresu roślin ozdobnych, próbuje organizować indywidualną i grupową pracę związaną z produkcją

Zna wartość ekonomiczną roślin ozdobnych, ale nie wie jak ją wykorzystać, nie czuje potrzeby poprawy estetyki otoczenia

Na ocenę 5

Wiedza

Opisuje produkcję roślin w Polsce, zna rozwój i wymagania roślin, potrafi opisać zastosowanie oraz znaczenia roślin ozdobnych w życiu człowieka

Zna systemy i czynniki agronomiczne, kwalifikuje zielne rośliny gruntowe pod względem ich cech biologicznych, walorów dekoracyjnych i zastosowania

Zna szczegółowe wymagania roślin szklarniowych, modyfikuje ich wzrost i rozwój, zna możliwości zastosowania krzewów w produkcji kwiaciarskiej

Umiejętności

Rozmnaża rośliny ozdobne, umie je uprawiać i potrafi je pielęgnować i pracować zarówno indywidualnie jak i w zespole

Rozpoznaje rośliny szklarniowe i gruntowe, potrafi wykonać kwietnik i rabatę

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poszerzania wiedzy z zakresu roślin ozdobnych, organizuje indywidualną i grupową pracę związaną z produkcją

Zna wartość ekonomiczną roślin ozdobnych, wie jak ją wykorzystać, czuje potrzebę poprawy estetyki otoczenia i podaje konkretne rozwiązania

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.