Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia roślin ogrodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.ROZ.9HIS1.NM.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia roślin ogrodowych
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych
Grupy: Ogrodnictwo 1 sem. niestacjon. mag. fakultatywne
Rośliny ozdobne, 1 sem. niestacj. mag. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie z doborem roślin ozdobnych w poszczególnych epokach historycznych, geneza uprawy wybranych gatunków roślin ozdobnych, ich symbolika i pochodzenie.

Pełny opis:

Wykłady (forma zaliczenia egzamin):

Roślinność ogrodów starożytnych (Egipt, Grecja, Rzym).

Roślinność ogrodów islamu.

Roślinność ogrodów średniowiecza.

Odrodzenie w ogrodach europejskich.

Historia transportu roślin, ogrodów botanicznych, szklarni i oranżerii

Roślinność ogrodów krajobrazowych.

Rośliny stosowane w ogrodach w XIX i XX wieku.

Polscy „łowcy roślin”. Historia rodzimych szkółek ogrodniczych.

Ćwiczenia:

Opracowanie koncepcji ogrodu historycznego (zaliczenie projektu).

Zapoznanie z doborem roślin ozdobnych w historycznych założeniach ogrodowych na terenie Krakowa (zaliczenie raportu).

Prezentacje studentów n.t.: „Pochodzenie , symbolika, historia zastosowania wybranych gatunków roślin ozdobnych w przestrzeni ogrodowej” (ocena prezentacji ustnej).

Literatura:

Gawryszewska B. 2006. Historia i struktura ogrodu rodzinnego. Wydawnictwo SGGW.

Hobhouse P. 2005. Historia ogrodów. Wydawnictwo Arkady, Warszawa.

Nowiński M. 1977. Dzieje roślin i upraw ogrodniczych, PWRiL, Warszawa.

Majdecki L. 2009. Historia ogrodów, tom I i II. PWN, Warszawa.

Rejewski M. 1996. Pochodzenie łacińskich nazw roślin polskich. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Klasyfikuje wybrane gatunki roślin ogrodowych w kontekście ich oddziaływania na życie człowieka w poszczególnych epokach historycznych.

Wyjaśnia rozwój działalności rolniczej i ogrodniczej w poszczególnych epokach historycznych.

Łączy pojawianie się nowych odmian roślin ozdobnych z rozwojem sztuki ogrodowej oraz popularyzacją swobodnego stylu nasadzeń roślinnych

Podkreśla wkład upraw rolniczych w kształtowanie podstaw ogrodnictwa.

Tłumaczy wkład polskich botaników i podróżników w poszerzanie wiedzy o nowe, różnorodne gatunki roślin ogrodowych wprowadzanych do uprawy w Europie w dobie wielkich odkryć geograficznych

Umiejętności:

Przygotowuje koncepcję założenia historycznego.

Analizuje wybrane historyczne założenie ogrodowe pod względem doboru roślin.

Wyjaśnia wpływ człowieka na kształtowanie otaczającego go krajobrazu na przestrzeni dziejów

Kompetencje społeczne:

Podejmuje wyzwanie wstępnej rekonstrukcji założeń ogrodowych w oparciu o rzetelny, pod względem historycznym, dobór roślin.

Łączy historyczne założenia ogrodowe i parkowe z dziedzictwem kulturowym danego regionu.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

Wykłady: egzamin

Ćwiczenia:

Opracowanie koncepcji ogrodu historycznego (zaliczenie projektu).

Zapoznanie z doborem roślin ozdobnych w historycznych założeniach ogrodowych na terenie Krakowa (zaliczenie raportu).

Prezentacje studentów n.t.: „Pochodzenie , symbolika, historia zastosowania wybranych gatunków roślin ozdobnych w przestrzeni ogrodowej” (ocena prezentacji ustnej).

Kryteria oceniania

Na ocenę 2:

wiedza: Nie wymienia charakterystycznych dla danej epoki historycznej roślin ozdobnych.

Umiejętności: Nie analizuje roślinności w historycznych założeniach ogrodowych.

Kompetencje społeczne: Nie jest świadomy zagrożeń wynikających z braku działań na rzecz rewaloryzacji historycznych założeń ogrodowych będących dziedzictwem kulturowym danego regionu.

Na ocenę 3:

Wiedza: Wymienia kilka charakterystycznych dla danej epoki historycznej roślin ozdobnych

Umiejętności: Analizuje bardzo ogólnie roślinność historycznych założeń ogrodowych

Kompetencje społeczne: Zna pobieżnie zagrożenia wynikające z braku działań na rzecz rewaloryzacji historycznych założeń ogrodowych będących dziedzictwem kulturowym danego regionu.

Na ocenę 4:

Wiedza: Wymienia najważniejsze charakterystyczne dla danej epoki historycznej rośliny ozdobne, analizuje ich rolę i zastosowanie w ogrodnictwie.

Umiejętności: Analizuje roślinność historycznych założeń ogrodowych, opisuje zastosowane w nich rośliny ozdobne.

Kompetencje społeczne: Jest świadomy zagrożeń wynikających z braku działań na rzecz rewaloryzacji historycznych założeń ogrodowych będących dziedzictwem kulturowym danego regionu i podkreślą wagę rzetelnej rekonstrukcji tego typu założeń pod względem doboru roślin.

Na ocenę 5:

Wiedza: Wymienia najważniejsze charakterystyczne dla danej epoki historycznej rośliny ozdobne, analizuje ich rolę i zastosowanie w ogrodnictwie, interpretuje ich obecność w kontekście odkryć geograficznych i badań naukowych.

Umiejętności: Analizuje roślinność historycznych założeń ogrodowych , opisuje zastosowane w nich rośliny ozdobne, proponuje uzupełnienie kompozycji o inne, symboliczne gatunki charakterystyczne dla tej epoki.

Kompetencje społeczne: Jest świadomy zagrożeń wynikających z braku działań na rzecz rewaloryzacji historycznych założeń ogrodowych będących dziedzictwem kulturowym danego regionu i podkreślą wagę rzetelnej rekonstrukcji tego typu założeń pod względem doboru roślin

dlatego przypisuje znaczną wagę dalszemu dokształcaniu się w celu aktywnego i kompetentnego działania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.