Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia Informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.GHN.TEIN1.SI.OOGOX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia Informacyjna
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Ogr, Ogrodnictwo z marketingiem, 1 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel kursu: Nabycie przez studentów doświadczenia w posługiwaniu się komputerem w pracy i w życiu, zapoznanie z praktycznymi zastosowaniami w ogrodnictwie.

Tematyka: Użytkowanie komputera w procesach gromadzenia, przesyłania i przetwarzania oraz prezentacji informacji, zastosowania praktyczne w ogrodnictwie, specjalistyczne pakiety użytkowe, usługi w sieci Internet.

Kryteria oceny: sprawdzian praktyczny na ocenę

Forma zakończenia: zaliczenie

Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń

Poznawanie zasobów sprzętowych i oprogramowania systemu komputerowego, możliwości systemu operacyjnego. Poruszanie się po strukturze zasobów informacyjnych na dysku, wykonywanie operacji na plikach i folderach, uruchamianie programów narzędziowych. 2

Zapoznanie się z przykładowym oprogramowaniem dla ogrodnictwa: baza roślin, program wspomagający projektowanie ogrodów i wizualizacja projektu. 2

Praca w edytorze tekstu MS Word: struktura dokumentu, znaki sterujące, formatowanie tekstu, style, tworzenie i formatowanie tabel, pisanie wzorów matematycznych i chemicznych w edytorze równań, wstawianie obiektów graficznych, video, dźwiękowych, automatyzacja i przyspieszanie czynności: automatyczny spis treści, korespondencja seryjna, przypisy, nagłówki, stopki. 6

Arkusz kalkulacyjny MS Excel: wykonywanie działań na arkuszach, formatowanie danych, organizowanie danych w arkuszu, stosowanie adresów względnych, bezwzględnych, nazw zakresów, pisanie formuł z użyciem funkcji wbudowanych, przegląd kategorii funkcji, tworzenie wykresów, sortowanie danych względem wielu kluczy, proste obliczenia statystyczne. 8

Tworzenie prezentacji Power Point: stosowanie układów slajdu, wstawianie pola tekstowego, autokształtów, schematów, grafiki, muzyki, animacja obiektów, ustawianie chronometrażu animacji, opcji pokazu slajdów. 2

Praca z grafiką: zapoznanie się z formatami plików graficznych i oprogramowaniem dla różnych typów grafik. Skanowanie obrazu, zmiana atrybutów obrazu, proste przekształcenia obrazu, stosowanie efektów. 4

Wykorzystywanie komunikacyjnych usług internetowych: e-mail, chat, gg. Wyszukiwanie informacji na stronach WWW, wyszukiwanie oprogramowania. Przeglądanie portali i giełd internetowych dla rolnictwa. 4

Sprawdzian zaliczeniowy 2

Literatura:

Literatura:

1. Altman R., Altman R. 2004. Po prostu PowerPoint 2003 PL, Helion.

2. Czarny P. 2008. Total Commander. Leksykon kieszonkowy.

3. Danowski B. 2006. Darmowe oprogramowanie. Leksykon.

4. Langer M. 2004. Po prostu Word 2003 PL, Helion

5. Masłowski K. 2004. Excel 2003 PL Ćwiczenia zaawansowane, Helion.

6. Sokół M., Rajca P. 2007. Internet Ćwiczenia praktyczne Wyd. III, Helion.

7. Surdut K. 2006. Tania telefonia internetowa VIP.

8. Szeliga M. 2002. Windows XP Professional Ćwiczenia praktyczne PL, Helion.

9. Wallingford T. 2007. Praktyczny przewodnik po telefonii internetowej. VIP.

Ponadto:

1. Zasoby Pomocy w wykorzystywanym oprogramowaniu

2. Zasoby Internetu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.