Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasoby informacyjne dla nauk przyrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.GHN.9ZINF.SI.OOGXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasoby informacyjne dla nauk przyrodniczych
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Ogr, Bioinżynieria, 6 sem. stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Ogrod. z market, 6 sem. stacj. inż fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cel kursu: Zapoznanie studentów z zasobami informacji naukowej w sieci Internet w zakresie nauk przyrodniczych.

Tematyka: Przegląd narzędzi wyszukujących informacje w sieci internetowej, zasoby baz wolnodostępowych i subskrybowanych w sieci, metody wyszukiwania informacji z zakresu nauk przyrodniczych w Internecie, praktyczne ćwiczenia z eksploracji Internetu, posługiwanie się specjalistycznym oprogramowaniem ogrodniczym oraz użytkowym do opracowania danych ze źródeł internetowych

Kryteria oceny: samodzielne opracowanie projektu pracy naukowej

Forma zakończenia: zaliczenie

Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń Godziny

Przegląd wyszukiwarek zagranicznych i polskich, definicja wyszukiwarki a katalogu internetowego, ranking wyszukiwarek, wyszukiwarki tematyczne i plików, meta wyszukiwarki, wyszukiwarki „głębokiego Internetu”. Struktura zapytań i zasady wyszukiwania w Internecie na przykładzie Google. Tłumaczenia (narzędzie językowe Google i inne translatory internetowe). Zadania z wyszukiwania informacji (ogólnych i szczegółowych) w Internecie 4

Bazy taksonomiczne w Internecie. Wyszukanie zdjęć na zadany temat ogrodniczy. Bazy zdjęć w Internecie: ogólne oraz przyrodnicze. Wstępna obróbka znalezionych zdjęć i stworzenie krótkiej prezentacji graficznej, tematycznie związanej z ogrodnictwem 2

Wyszukiwarki naukowe i popularno-naukowe: Google Scholar, Scirus, SearchEdu, FindArticles, SciCentral, DeepDyve i inne 2

Publikacje przeglądowe, popularno-naukowe i wdrożeniowe w Internecie z tematyki ogrodniczej i rolniczej 2

Analiza struktury wybranej publikacji naukowej z dziedziny ogrodnictwa, jej spis literatury jako źródło informacji do wyszukania w Internecie. Bazy abstraktowe i bazy publikacji naukowych typu full-text, wydawnictwa naukowe, zaawansowane wyszukiwarki naukowe 6

Sklepy ogrodnicze w Internecie. Dane statystyczne w Internecie, giełdy, notowania cen produktów ogrodniczych 2

Oprogramowanie użytkowe i specjalistyczne przydatne w naukach przyrodniczych i ogrodniczych 2

Zestawienie i wizualizacja danych w Microsoft Excel - tworzenie przykładowych tematycznych zestawień danych, sortowanie danych i ich wewnętrzne powiązania, specjalistyczne wykresy zbudowane na podstawie informacji internetowych z zakresu ogrodnictwa 4

Podstawy tworzenia baz danych w Microsoft Access - projektowanie i tworzenie struktury bazy (tabele, pola w tabelach i ich formaty), formularzy (projekt i wprowadzanie danych), kwerend do wyszukiwania i wybierania informacji z bazy, wykonanie raportu 2

Opracowanie prezentacji Microsoft PowerPoint na zadane tematy związany z ogrodnictwem (informacje do znalezienia w Internecie) 2

Projekt indywidualny prezentacji Microsoft PowerPoint związanej z ogrodnictwem na podstawie materiałów z sieci Internet 2

RAZEM 30

Literatura:

Literatura:

Pikoń K., 2011. ABC Internetu. Helion

Calishain T., Dornfest R., 2003. 100 sposobów na Google. Helion

Szumilas D., 2008. Internetowy detektyw. WKiŁ

Internet

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)