Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.GHN.9BKOM.SI.OOGXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Ogr, Agroekol. i ochr. rosl, 4 sem, stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Ogrod. z market, 4 sem, stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 2 sem, stacj. inż. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Struktury komórkowe będą omawiane na poziomie mikroskopii świetlnej i elektronowej z uwzględnieniem nowoczesnych technik stosowanych do analizy procesów życiowych zachodzących w komórce. Treścią wykładów będzie: budowa komórki prokariotycznej i eukariotycznej, cytoplazma podstawowa, organizacja i rola cytoszkieletu. Budowa błon cytoplazmatycznych i transport przez błony. Połączenia międzykomórkowe. Organizacja i funkcja układu wakuolarnego. Jądro komórkowe – organizacja i funkcja, realizacja informacji genetycznej. Transformatory energii w komórce: mitochondria i chloroplasty. Cykl komórkowy i jego genetyczna regulacja, apoptoza. Mitoza i mejoza.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Pochodzenie i ewolucja komórek, komórki pro- i eukariotyczne, teoria komórkowa i jej konsekwencje.

Mikroskopia świetlna, elektronowa, skaningowa, techniki histochemiczne, immunologiczne, autoradiograficzne stosowane w cytologii. Organizmy modelowe do badań procesów życiowych komórki.

Cytoplazma podstawowa, cytoszkielet, struktura i funkcja błon cytoplazmatycznych, błona komórkowa, glikokaliks, ściana komórkowa.

Połączenia międzykomórkowe, transport jonów i substancji odżywczych. Transport bierny, wspomagany, aktywny, fagocytoza, pinocytoza, transcytoza.

Jądro komórkowe struktura i funkcja; zachowanie, przekazywanie i realizacja informacji genetycznej.

Struktura i funkcja systemu wakuolarnego. Siateczka śródplazmatyczna gładka i szorstka. Biosynteza białka.

Aparat Golgiego, segregacja produktów komórki. Lizosomy, sferosomy, peroksysomy.

Mitochondria i plastydy - struktura i funkcja.

Cykl komórkowy, wzrost i podział komórki somatycznej (mitoza) apoptoza.

Gametogeneza u roślin i zwierząt (mejoza).

Tematyka ćwiczeń:

Mikroskopia świetlna i fluorescencyjna (historia mikroskopii, budowa mikroskopu, zasada działania). Pobranie i utrwalenie materiału roślinnego do analiz cytologicznych.

Wybrane techniki wykonywania preparatów mikroskopowych z materiału roślinnego.

Rozpoznawanie różnych typów komórek roślinnych (komórki żywe, martwe, składniki ścian komórkowych – wykrywanie za pomocą reakcji barwnych).

Analiza mitozy u roślin na wybranych preparatach rozgniotowych.

Podział mejotyczny u roślin na przykładzie mikrosporogenezy.

Identyfikacja organelli gromadzących materiały zapasowe – reakcje barwne wykrywające skrobię, białka i tłuszcze zapasowe.

Najnowsze metody dokumentacji badań stosowane w cytologii (analiza komputerowa obrazów mikroskopowych, mikrofotografie, technika audio-video).

Literatura:

1. Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. 2005. Podstawy biologii komórki. PWN, Warszawa.

2. Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L. 2006. Biologia komórki roślinnej. PWN, Warszawa.

3. Woźny A., Michejda J., L. Ratajczak L. 2000. Podstawy biologii komórki roślinnej. UAM.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)