Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plant cell biology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.Fa.PCB.SM.OOBXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Plant cell biology
Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

The objective of the course is to familiarize with structure and functions of plant cells with the emphasis of their unique properties. Classes provide valuable practice on cytological techniques including sectioning and staining, and various microscopic methods.

The course focuses on specific features of plant cell structure and functioning, such as plant cell wall, plastids, vacuoles, cell compartments and aspects of plant cell division. Students will learn the most recent hypotheses of plant cell origin and its current status. They will become familiarize with cytological and microscopic techniques, and novel methods in plant cell research. The exploitation of plant cells in modern biotechnology will also be discussed.

Pełny opis:

Origin and evolution of plant cell

Unique properties of plant cell

Novel methods in plant cell research

Living and nonliving plant cells

Plant cell wall and its modifications

Plastids – types and structure

Storage materials in plant cells

Functions of plant vacuoles

Plant cell nucleus and cell division

Plant cell as material for biotechnology

Literatura:

R. Larry, Carol A. Peterson and Lewis H. Melville. 2008.

Teaching Plant Anatomy Through Creative Laboratory Exercises – chosen chapters

Jane B. Reece, Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, Peter V. Minorsky, Robert B. Jackson. 2011. CAMPBELL BIOLOGY. 9th edition. Unit 2: The Cell.

Edward Chee Tak Yeung, Claudio Stasolla, Michael John Sumner, Bing Quan Huang (eds). 2015. Plant microtechnics and protocols. Springer

Metody i kryteria oceniania:

test 703

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Wiszniewska
Prowadzący grup: Alina Wiszniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)