Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Manipulations on plant protoplasts and cells

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.Fa.MPP.SM.OOBXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Manipulations on plant protoplasts and cells
Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

The objective of the course is to present unique properties of plant protoplasts and possibilities of their exploitation in biological and agricultural sciences. Classes provide practice on complete procedure of in vitro protoplast culture, as well as on microscopic and analytical techniques.

Student will be familiarized with advantages, problems and challenges with exploitation of plant protoplasts in plant biotechnology, biology and agriculture. They will learn how to produce protoplasts and how to analyze their functionality and suitability for various research purposes, with emphasis on practical application. Students will learn techniques of in vitro culture, microscopy and cytochemistry during laboratory practice.

Pełny opis:

Plant protoplasts as „plant stem cells”. Procedures of protoplast isolation and cultivation. Strategies aimed at promoting protoplast development.

Cellular aspects of regeneration in protoplast cultures: regeneration of cell wall, reorganization of cytoskeletal elements,

Manipulations on protoplasts: somatic hybrids, cybrids, protoplast transformation

Selection in protoplast culture – protoclonal variation. Protoplasts in plant breeding.

Protoplasts as models in biological sciences

Enzymatic isolation of protoplasts from plant materials. a) preparation of enzyme mixture, - b) incubation, c) observation of cell wall digestion

Purification of protoplasts. Determination of protoplast viability. Culture establishment. Chemical fusion of isolated protoplasts.

Detection of cell wall components during cell wall regeneration: visualization of cellulose, callose and cell wall proteins.

Reaction of protoplasts to isolation stress – determination of stress response parameters in isolated protoplasts (antioxidant machinery – peroxidase, phenolic profile, antiradical activity)

Literatura:

Plant Tissue Culture: An Introductory Text. 2013. Eds. Bhojwani S.S., Dantu P.K., Springer India.

Plant Cell Culture. Essential Methods. 2010. Davey M.R., Anthony P. Willey-Blackwell.

Plant Protoplasts: A Biotechnological Tool for Plant Improvement. 1986. T. Bengochea, J.H. Dodds, Chapman and Hall, New York

Metody i kryteria oceniania:

Test 703

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Wiszniewska
Prowadzący grup: Alina Wiszniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)