Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zioła w ogrodach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FZ.ZWO.NI.OOSXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zioła w ogrodach
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

uzupełniające - fakultatywny

wymagania wstępne - Botaniczne podstawy sztuki ogrodowej

Katedra Ogrodnictwa

Pełny opis:

W

Definicja ziół i roślin zielarskich. Oddziaływanie ziół na organizm człowieka, ich znaczenie i wykorzystanie w życiu codziennym.

Klasyfikacje roślin i surowców zielarskich oraz ich przydatność w wyborze gatunków do planowanych założeń ogrodowych.

Cel i temat zielarskiego ogrodu użytkowego. Kryteria doboru gatunków roślin w odniesieniu do adresata ogrodu.

Różnorodność roślin zielarskich (morfologia, biologia i rozwój) a planowanie ich uprawy w ogrodach.

Zasady ustalania płodozmianu i wyboru systemu uprawy ziół w ogrodach.

Omówienie zasad pozyskiwania surowców i pielęgnacji roślin zielarskich najczęściej uprawianych w ogrodach w Polsce.

CW

Planowanie założeń ogrodowych z roślinami zielarskimi - wybór tematu (celu) i lokalizacji

Przedstawienie doboru gatunków zgodnie z celem / tematem ogrodu i jego uzasadnienie. Dyskusja nad jego prawidłowością i weryfikacja

Przedstawienie rozmieszczenia przestrzennego roślin wybranych gatunków zgodnie z lokalizacją i warunkami środowiska planowanego ogrodu. Dyskusja nad jego prawidłowością i weryfikacja

Omówienie planu uprawy wytypowanych do projektu roślin (plan czasowy), zapewniającego utrzymanie dekoracyjności założenia ogrodowego. Dyskusja nad jego prawidłowością i weryfikacja

Opracowanie planu realizacji zielarskiego założenia ogrodowego – źródło i ilość materiału rozmnożeniowego, sposób i czas przygotowania stanowiska uprawy

Opracowanie planu pielęgnacji proponowanego ogrodu. Dyskusja nad jego prawidłowością i weryfikacja

Prezentacja całości planu i omówienie wartości użytkowej ogrodu.

Literatura:

Podstawowa

Senderski M.E. 2017. Prawie wszystko o ziołach i ziołolecznictwie. Wyd. Podkowa Leśna.

Kołodziej B. (red). 2010 . Uprawa ziół. PWRiL, Poznań.

Uzupełniająca

Rumińska A., Ożarowski A. 1990. Leksykon roślin leczniczych. PWRiL, Warszawa.

McVicar J. 2004. Księga ziół. SOLIS, Warszawa.

Bremness L. 1991. Wielka księga ziół. Wiedza i Życie, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIedza - zna i rozumie

Stosowanie ziół w celach leczniczych w oparciu o znajomość występujących w nich związków czynnych

Dobór gatunków roślin zielarskich dla konkretnego założenia ogrodowego

Sposoby uprawy ziół i ich wykorzystania

Umiejętności - potrafi

Wyszukiwać szczegółowe informacje na temat oddziaływania ziół na organizm człowieka

Dobierać rośliny zielarskie do warunków środowiska i uzasadniać wybór zgodnie z celem użytkowym ogrodu

Organizować przestrzennie i czasowo rozmieszczenie roślin w założeniu ogrodowym oraz to uzasadniać.

Kompetencje społeczne - jest gotów do

Przekazywania odbiorcom ogrodu informacji na temat korzyści i zagrożeń wynikających z kontaktu i wykorzystania roślin zielarskich

Sprostania wymaganiom adresata użytkowego ogrodu ziołowego

Wskazywania sposobów właściwego i bezpiecznego stosowania ziół

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia pracy pisemnej (50%)

Zaliczenie projektu (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Capecka
Prowadzący grup: Ewa Capecka, Barbara Domagała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gil, Elżbieta Jędrszczyk
Prowadzący grup: Joanna Gil, Elżbieta Jędrszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)