Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warzywa dekoracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FZ.WAD.SI.OOSXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warzywa dekoracyjne
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

uzupełniający - fakultatywny

wymagania wstepne - wiedza z biologii na poziomie szkoły średniej

Katedra Ogrodnictwa

Pełny opis:

W

Sposoby zakładania ogrodów warzywnych w różnych epokach i grupach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem aranżacji o charakterze ozdobnym

Charakterystyka niezwykłych i rzadkich odmian zwykłych warzyw do uprawy w ogrodach

Przegląd gatunków i odmian warzyw egzotycznych o walorach dekoracyjnych do uprawy w ogrodach

Dobór warzyw do pomieszczeń, na balkony i tarasy, pojemniki, podłoża, systemy nawadniania i nawożenia

Jadalne rośliny ozdobne

CW

Analiza oferty rynkowej gatunków i odmian warzyw do nowoczesnych kompozycji ogrodowych

Analiza oferty rynkowej gatunków i odmian warzyw do zastosowania w dekoracjach okolicznościowych

Koncepcyjny projekt warzywnego ogrodu kwaterowego dedykowanego dla konkretnego obiektu - układ, dobór gatunków i odmian, specyfikacja materiału, technologia przygotowania stanowiska, plan pielęgnacji

Koncepcyjny projekt nowoczesnego ogrodu warzywnego o charakterze kompozycji swobodnej dedykowanego dla konkretnego obiektu - układ, dobór gatunków i odmian, specyfikacja materiału, technologia przygotowania stanowiska, plan pielęgnacji

Projekt dekoracji okolicznościowej do wykorzystania kulinarnego

Warzywa w sztuce carvingu

Literatura:

Podstawowa

Bauer K., 2007. Ogród warzywny. KDC, Warszawa.

Hobhouse P., 2005. Historia ogrodów. Arkady, Warszawa.

Szewczyk Ł., Wasik P., 2014. Sekrety dekoracji z warzyw i owoców. Pracownia Sztuki Kulinarnej, Ozimek

Ślusarczyk D., Rybacki M., 2014. Fantazje z warzyw i owoców. ELWA, Konstancin Jeziorna.

Teubner C., 2010. Kuchnia. Produkty spożywcze z czterech stron świata. Carta Blanca Sp. z o.o., Warszawa.

Uzupełniająca

Bazy internetowe roślin

Sklepy nasienne online

Zasoby Internetu

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie

historię i znaczenie ogrodów warzywnych na przestrzeni wieków

sposoby wykorzystania roślin warzywnych i jadalnych w sztuce ogrodowej

biologię, wymagania uprawowe, zasady wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz możliwości zastosowania konkretnych gatunków i odmian warzyw w ogrodach

możliwości wykorzystania warzyw egzotycznych w ogrodach

sposoby zastosowania warzyw jako elementu dekoracji okolicznościowych

Umiejetności - potrafi

dobrać właściwie gatunki i odmiany warzyw do ogrodów ozdobnych

zaplanować przestrzenne i czasowe rozmieszczenie warzyw w ogrodach dekoracyjnych

wybrać właściwie gatunki i odmiany warzyw do pozbiorczego wykorzystania w celach dekoracyjnych i kulinarnych

ocenić wartość odżywczą, dietetyczną i możliwości zastosowania kulinarnego warzyw i wybranych jadalnych roślin ozdobnych

sporządzić prostą dekorację okolicznościową z użyciem warzyw o walorach ozdobnych Kompetencje społeczne - jest gotów do

rozwiązywania problemów związanych z doborem środowiskowym roślin warzywnych dla podniesienia jakości życia społeczeństwa

przekazywania społeczeństwu wiedzy w zakresie możliwości tworzenia efektownych ogrodów użytkowych ale też skutków wykonywanej działalności w zakresie sztuki ogrodowej

współdziałania i pracy w grupie z przyjmowaniem w niej różnych ról

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie/ocena pracy pisemnej (30% udziału w ocenie końcowej)

zaliczenie projektu indywidualnego (70%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kalisz
Prowadzący grup: Aneta Grabowska, Rita Jurkow, Andrzej Kalisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kalisz
Prowadzący grup: Joanna Gil, Andrzej Kalisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)