Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uprawa i zastosowanie winorośli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FZ.UZW.SI.OOSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uprawa i zastosowanie winorośli
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z wartością biologiczną, kulturotwórczą Vitis vinifera.

Przedstawienie zastosowania winorośli w przestrzeni ogrodu oraz zasadami zakładania winnicy amatorskiej, a także podstawami enologii.

Pełny opis:

Winorośl (Vitis vinfera) - historia uprawy winorośli na świecie

Uwarunkowania klimatyczne i glebowe w uprawie winorośli

Zasady prowadzenia winorośli

Najważniejsze szczepy winorośli i ich zastosowanie

Podstawy klasyfikacji win i odczytywania etykiet winiarskich

Cięcie i formowanie i prowadzenie winorośli w zależności od zastosowania.

Organizacja małej winnicy i winiarni

Charakterystyka najważniejszych szczepów winorośli wykorzystywanych w świecie i w Polsce

Literatura:

1. J. Lisek 2013 Winorośl w uprawie przydomowej i towarowej Hortpress

2. R. Myśliwiec 2013 Uprawa winorośli PWiRL

Efekty uczenia się:

Charakteryzuje wymagania glebowe i klimatyczne winorośli

Opisuje podstawowe szczepy winorośli wykorzystywane w warunkach Polski

Charakteryzuje zasady cięcia i prowadzenia winorośli w zależności od jej przeznaczenia

Opisuje wybrane zagadnienia z enologii

Analizuje wiadomości dotyczące wymagań środowiskowych winorośli oraz dokonuje właściwego doboru szczepów w zależności od rejonu Polski

Wykonuje cięcie i formowanie winorośli w zależności od jej przeznaczenia

Potrafi odczytać etykietę winiarską

Tłumaczy potrzebę wykorzystania winorośli w ogrodach i przestrzeni miejskiej

Tłumaczy potrzebę tworzenia małych winnic w celu tworzenia nowych miejsc pracy

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia

Na ocenę 2

Nie zna najważniejszych szczepów winorośli, nie potrafi scharakteryzować podstawowych wymagań gatunku

Nie potrafi przeczytać etykiety winiarskiej, nie potrafi wykonać podstawowego cięcia winorośli

Nie jest świadomy ważności wartości substancji biologiczno czynnych znajdujących się w winogronach. Nie zna możliwości wykorzystania gatunku.

Na ocenę 3

wymienia najważniejsze szczepy winorośli, potrafi scharakteryzować podstawowe wymagania gatunku, ale nie analizuje możliwości wprowadzenia ich do uprawy

Charakteryzuje najważniejsze gospodarczo szczepy winorośli

Zna ważność wartości substancji biologiczno czynnych znajdujących się w winogronach, zna możliwości wykorzystania gatunku. wymienia najważniejsze szczepy winorośli, potrafi scharakteryzować podstawowe wymagania gatunku, analizuje możliwości wprowadzenia ich do uprawy Wymienia najważniejsze szczepy winorośli, potrafi scharakteryzować podstawowe wymagania gatunku, analizuje możliwości wprowadzenia ich do uprawy, i proponuje możliwości ich wykorzystania w działaniach w terenie.

Na ocenę 4

Wiedza wymienia najważniejsze szczepy winorośli, potrafi scharakteryzować podstawowe wymagania gatunku, ale nie analizuje możliwości wprowadzenia ich do uprawy

Charakteryzuje najważniejsze gospodarczo szczepy winorośli

Zna ważność wartości substancji biologiczno czynnych znajdujących się w winogronach, zna możliwości wykorzystania gatunku. wymienia najważniejsze szczepy winorośli, potrafi scharakteryzować podstawowe wymagania gatunku, analizuje możliwości wprowadzenia ich do uprawy

Charakteryzuje najważniejsze gospodarczo szczepy winorośli i opisuje metody uprawy

jest świadomy ważności wartości substancji biologiczno czynnych znajdujących się w winogronach, zna możliwości wykorzystania gatunku potrafi to uzasadnić biologicznie i ekonomicznie Wymienia najważniejsze szczepy winorośli, potrafi scharakteryzować podstawowe wymagania gatunku, analizuje możliwości wprowadzenia ich do uprawy, i proponuje możliwości ich wykorzystania w działaniach w terenie.

Na ocenę 5

Wiedza wymienia najważniejsze szczepy winorośli, potrafi scharakteryzować podstawowe wymagania gatunku, ale nie analizuje możliwości wprowadzenia ich do uprawy

Charakteryzuje najważniejsze gospodarczo szczepy winorośli

Zna ważność wartości substancji biologiczno czynnych znajdujących się w winogronach, zna możliwości wykorzystania gatunku. wymienia najważniejsze szczepy winorośli, potrafi scharakteryzować podstawowe wymagania gatunku, analizuje możliwości wprowadzenia ich do uprawy

Charakteryzuje najważniejsze gospodarczo szczepy winorośli i opisuje metody uprawy

jest świadomy ważności wartości substancji biologiczno czynnych znajdujących się w winogronach, zna możliwości wykorzystania gatunku potrafi to uzasadnić biologicznie i ekonomicznie Wymienia najważniejsze szczepy winorośli, potrafi scharakteryzować podstawowe wymagania gatunku, analizuje możliwości wprowadzenia ich do uprawy, i proponuje możliwości ich wykorzystania w działaniach w terenie.

Dobiera i modyfikuje uprawy winorośli

jest świadomy ważności wartości substancji biologiczno czynnych znajdujących się w się w winogronach, zna możliwości wykorzystania gatunku potrafi to uzasadnić biologicznie i ekonomicznie, określa ich znaczenie i uwzględnia je w swoich działaniach

101 sprawdzian wiedzy

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bieniasz
Prowadzący grup: Monika Bieniasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)