Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uprawa grzybów kulinarnych i leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FZ.UGK.SI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uprawa grzybów kulinarnych i leczniczych
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Wykłady

Rozwój uprawy grzybów jadalnych i leczniczych na świecie i w Polsce

Charakterystyka najważniejszych uprawianych gatunków (Agaricus sp., Pleurotus sp., Lentinula edodes, Stropharia rugoso-annulata, Ganoderma lucidum, Pholiota nameko, Auricularia auricula, Grifola frondosa, Morchella spp., Tuber spp. i inne), właściwości odżywcze i lecznicze

Sposoby odżywiania grzybów w aspekcie przeglądu technologii produkcji podłoża do uprawy grzybów jadalnych i leczniczych

Czynniki wpływające na wzrost i rozwój grzybni. Specyfika produkcji różnych gatunków grzybów uprawnych i leczniczych w aspekcie porównawczym

Profilaktyka i zabezpieczenie upraw przed chorobami i szkodnikami

Zbiór, przygotowanie do sprzedaży, przechowywanie, przetwórstwo grzybów kulinarnych i leczniczych

Ćwiczenia

Prowadzenie i interpretacja kart technologicznych. Analiza problemów

Rozpoznawanie na podstawie materiałów ilustracyjnych najważniejszych objawów chorobowych występujących w uprawie grzybów. Określanie przyczyn, zapobieganie, rozwiązywanie problemów

Rozpoznawanie na podstawie materiałów ilustracyjnych najważniejszych zaburzeń fizjologicznych. Określanie przyczyn, zapobieganie, rozwiązywanie problemów

Przygotowanie grupowe instruktażu uprawy towarowej pieczarki, prezentacja udzielania instruktażu

Przygotowanie grupowe instruktażu uprawy grzybów w warunkach naturalnych, prezentacja udzielania instruktażu

Przygotowanie grupowe całorocznego planu uprawy dla przykładowego obiektu – projekt, prezentacja ustna, obrona 2

Literatura:

podstawowa Sakson N. 2004. Pieczarka. Uprawa intensywna, PWRiL, Poznań.

Sas-Golak I., Siwulski M. 2007. Pieczarka, boczniak, shiitake i inne grzyby w naszej kuchni, Wydawnictwo Kurpisz S.A., Poznań.

Siwulski M., Czerwińska-Nowak A., Sobieralski K. 2007. Biologia i uprawa twardziaka jadalnego shiitake, PWRiL, Poznań.

Ziombra M. 2005. Boczniak, Hortpress, Warszawa.

uzupełniająca Biuletyn producenta pieczarek. Pieczarki, Hortpress, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

systematykę, biologię i wymagania środowiskowe grzybów uprawianych w celach kulinarnych i leczniczych w skali globalnej i lokalnej

rolę grzybów w żywieniu, profilaktyce chorób i lecznictwie oraz czynniki wpływające na zawartość substancji biologicznie czynnych w grzybach

technologie produkcji podłoża do uprawy ważnych gospodarczo gatunków grzybów

technologie produkcji towarowej i amatorskiej, techniki przechowywania, uszlachetniania i zasady wprowadzania do obrotu ważnych gospodarczo gatunków grzybów

Umiejętnośći

przekazać precyzyjne informacje i zalecenia dotyczące omawianych treści

analizować informacje z różnych źródeł w celu przygotowania się do rozwiązania zadania problemowego z omawianego zakresu

modyfikować wytyczne i zalecenia dotyczące technik uprawy grzybów do specyfiki produkcji w konkretnych warunkach

dostosować metody profilaktyki i ochrony grzybów do technologii uprawy, wyposażenia obiektu i zagrożeń

Kompetencje społeczne

przekazać precyzyjne informacje i zalecenia dotyczące omawianych treści

analizować informacje z różnych źródeł w celu przygotowania się do rozwiązania zadania problemowego z omawianego zakresu

modyfikować wytyczne i zalecenia dotyczące technik uprawy grzybów do specyfiki produkcji w konkretnych warunkach

dostosować metody profilaktyki i ochrony grzybów do technologii uprawy, wyposażenia obiektu i zagrożeń

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)