Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sady w ogrodach historycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FZ.SOH.SI.OOSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sady w ogrodach historycznych
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z zastosowaniem historycznych odmian drzew i krzewów owocowych w założeniach amatorskich. Przedstawianie możliwości wykorzystania zasobów ogrodowych w gospodarstwie domowym lub agroturystycznym

Pełny opis:

Historyczne podstawy wykorzystania drzew i krzewów w ogrodach szlacheckich, chłopskich i klasztornych.

Zasady zakładania sadów ze starych odmian drzew owocowych

Podstawy pomologii odmian historycznych. Mniej znane gatunki owocowe i ich miejsce w założeniach ogrodowych. Metody identyfikacji odmian

Zasady formowania drzew owocowych w sadach historycznych w zależności od zastosowania. Podstawy uszlachetniania drzew owocowych

Wykorzystanie mniej znanych gatunków owocowych w dietetyce, z wykorzystaniem tradycyjnych polskich receptur

Literatura:

Kawecki Z. . 2001. Mało znane rośliny sadownicze, Wyd. UMW, Olsztyn.

Żurawicz. 2004. Pomologia, PWRiL, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Charakteryzuje uprawne, w tym stare I cenne odmiany historyczne oraz rośliny owocowe stosowane w różnych epokach historycznych

Opisuje historię i zasady uprawy drzew i krzewów owocowych Opisuje funkcję estetyczną i utylitarną sadów kontemplacyjnych

Charakteryzuje zasady zakładania sadów historycznych

Umiejętności

Analizuje wiadomości dotyczące wymagań środowiskowych drzew i krzewów owocowych i oraz dokonuje właściwego doboru gatunków i odmian

Zna podstawowe cechy pomologiczne historycznych odmian owocowych i możliwości ich zastosowania w terenach zieleni historycznej lub w ogrodzie przydomowym czy gospodarstwie agroturystycznym

Zna wartość dietetyczną owoców z sadów historycznych

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę zachowania i wykorzystywania historycznych gatunków i odmian roślin sadowniczych dla zachowania bioróżnorodności i dziedzictwa kulturowego kraju i regionu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bieniasz
Prowadzący grup: Monika Bieniasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)