Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rośliny lecznicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FZ.ROL.NI.OOGXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny lecznicze
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

uzupełniający - fakultatywny

wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotów: Podstawy zielarstwa, Botanika, Fizjologia roślin

Katedra Ogrodnictwa

Pełny opis:

W

Wprowadzenie do tematu – znaczenie nazewnictwa, systematyki, anatomii, morfologii, fitochemii, chemotaksonomii w nauce o roślinach leczniczych

Omawianie rodzin botanicznych pod kątem występowania charakterystycznych związków biologicznie czynnych, z uwzględnieniem gatunków roślin leczniczych. Znaczenie poszczególnych roślin, środowiska ich występowania i możliwości uzyskiwania ich surowców w Polsce

CW

Cechy rozpoznawcze, budowa morfologiczna, forma zyciowa i biologia rozwoju roślin leczniczych – prezentacja i omawianie roślin z poszczególnych rodzin w ujęciu systematyki botanicznej

Literatura:

Podstawowa

Senderski M.E., 2014. Zioła Praktyczny poradnik o ziołach i ziołolecznictwie. Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa.

Wyk B.E. van, Wink M. 2008. Rośliny lecznicze świata Ilustrowany przewodnik naukowy po najważniejszych roślinach leczniczych świata i ich wykorzystaniu. MedPharm, Wrocław

Uzupełniająca

Rumińska A., Ożarowski A. (red.). 1990. Leksykon roślin leczniczych. PWRiL Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie

znaczenie i właściwości leczniczych roślin

substancje czynne poszczególnych roślin oraz wynikajaca z tego ich aktywność biologiczną

pochodzenie roślin leczniczych, ich formy życiowe i biologię rozwoju

Umiejetności - potrafi

rozpoznawać gatunki roślin leczniczych i wymienia ich surowce lecznicze

wskazać różnice między pokrewnymi gatunkami roślin wykorzystywanych w celach leczniczych a mylonymi z nimi

poprawnie klasyfikować rośliny lecznicze

Kompetencje społeczne - jest gotów do

przekazywania innym informacji na temat korzyści i zagrożeń wynikających z wykorzystywania roślin leczniczych

etycznej odpowiedzialności za wskazywanie bezpiecznego wykorzystywania roślinnych surowców leczniczych

ponoszenia konsekwencji mylnej identyfikacji roślin stosowanych w lecznictwie

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny (50%)

sprawdzian wiedzy (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Kunicki
Prowadzący grup: Edward Kunicki, Krystian Marzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)