Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zielarstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FZ.PZI.SI.OOGXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zielarstwa
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

uzupełniający do wyboru (dla specjaności Agroekologia i ochrona roślin, Bioinzynieria)

wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotów: Chemia, Biochemia, Botanika, Fizjologia Roślin

Katedra Ogrodnictwa

Pełny opis:

W

Wprowadzenie do przedmiotu – definicja i zarys rozwoju zielarstwa. Pozycja leku roślinnego we współczesnej medycynie

Postacie leku roślinnego

Główne grupy związków biologicznie czynnych i surowce roślinne je zawierające. Wykorzystanie surowców roślinnych w terapiach leczniczych, kuchni i kosmetyce

Podstawowe źródła i zasady pozyskiwania surowców zielarskich

Konserwacja surowców zielarskich

CW

Podziały surowców zielarskich i szczegółowe zapoznanie z morfologiczną klasyfikacją ziół

Zapoznawanie z surowcami zielarskimi, ich pochodzeniem, działaniem i zastosowaniem. Praktyczne aspekty informacji przekazywanych na wykładach – identyfikacja surowców na podstawie wyglądu, zapachu, smaku

Literatura:

Podstawowa

Kohlmünzer S. 2016. Farmakognozja. Wyd. 5. PZWL,Warszawa

Senderski M.E., 2017. Prawie wszystko o ziołach. Wyd. 3. Wydawnictwo M.E. Senderski, Podkowa Leśna"

Uzupełniająca

Walewski W. 1985. Towaroznawstwo zielarskie. PZWL, Warszawa.

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

znaczenie i wykorzystanie ziół w lecznictwie

przyprawy pochodzenia roślinnego i ich znaczenie w żywieniu i produkcji żywności

działania niepożądane i konsekwencje niewłaściwego stosowania surowców zielarskich

aktywność fizjologiczną ziół

zastosowanie ziół w oparciu o zawarte w nich substancje czynne

umiejętności - potrafi

poprawnie przypisać podstawowym ziołom kierunki działania leczniczego

wymienić podstawowe sposoby pozyskiwania i konserwacji surowców zielarskich

prawidłowo identyfikować czynniki determinujące jakość surowców zielarskich

zdefiniować podstawowe postacie leku roślinnego

poprawnie klasyfikować surowce zielarskie

kompetencje społeczne - jest gotów do

przekazywania innym informacji na temat korzyści i zagrożeń wynikających ze stosowania ziół

etycznej odpowiedzialności za wskazywanie bezpiecznego wykorzystywania roślinnych surowców leczniczych

Metody i kryteria oceniania:

sprawdzian wiedzy (50% udziału w ocenie końcowej)

egzamin ustny (50% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jędrszczyk
Prowadzący grup: Elżbieta Jędrszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)