Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktikum z florystyki-rośliny naczyniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FZ.PFN.NI.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktikum z florystyki-rośliny naczyniowe
Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozszerzenie wiedzy studentów dotyczącej wybranych grup roślin naczyniowych, co umożliwi lepsze przygotowanie do studiowania przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych na następnych semestrach. Studenci, zapoznając się z istotnymi cechami diagnostycznymi roślin, będą doskonalili umiejętność poprawnego stosowania terminologii z dziedziny botaniki. Równocześnie nauczą się postrzegać określone taksony, zwłaszcza gatunki flory Polski, jako materiał wyjściowy do tworzenia form użytkowanych jako rośliny rolnicze, warzywne, przyprawowe, zielarskie, miododajne, ozdobne, oraz użytkowanych w leśnictwie.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Oznaczanie pospolicie występujących w Polsce gatunków roślin zarodnikowych

Oznaczanie dwuliściennych roślin okrytonasiennych które nie zostały ujęte

w podstawowym kursie Botaniki

Oznaczanie traw w stadium kwitnienia oraz w stadium bezkwiatowym

Oznaczanie siewek drzew i krzewów oraz pospolitych roślin zielnych flory Polski

Cechy diagnostyczne charakteryzujące rośliny półpasożytnicze i pasożytnicze

Modyfikacje organów ważne w diagnozowaniu roślin

Rozpoznawanie rodzajów i gatunków na podstawie ich organów podziemnych

Rośliny dziko rosnące od których wyprowadzono formy uprawne ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli flory Polski

Przyporządkowanie gatunków do poszczególnych kategorii roślin użytkowych

Literatura:

Jasnowska J., Jasnowski M., Radomski J., Friedrich S., Kowalski W. 2008. Botanika, Wyd. Brasica, Szczecin

Szweykowska A., Szweykowski J.,2003 (i wznowienia). Botanika t. I. Morfologia PWN, Warszawa

Pałczyński A., Podbielkowski Z., Polakowski B.,1995 (i wznowienia). Botanika. PWN, Warszawa

Rostafiński J., Seidl O. (dowolne wydanie) Przewodnik do oznaczania roślin. PWRiL, Warszawa

Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. (dowolne wydanie) Rośliny polskie. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Interpretuje budowę morfologiczną skrzypów, paproci i roślin nasiennych

Opisuje budowę morfologiczną organów wegetatywnych traw

Rozpoznaje cechy diagnostyczne roślin naczyniowych w stadium juwenilnym oraz dojrzałym

Interpretuje przydatność cech charakteryzujących organy zmodyfikowane w określaniu przynależności taksonomicznej roślin autotroficznych i heterotroficznych

Umiejętności

Posługuje się poprawną nomenklaturą botaniczną.

Ocenia wartość diagnostyczną cech morfologicznych zarówno roślin autotroficznych, jak i heterotroficznych

Rozróżnia poszczególne gatunki roślin naczyniowych

Kategoryzuje gatunki do odpowiednich kategorii grup użytkowych roślin

Kompetencje społeczne

Docenia rolę roślin w środowisku przyrodniczym

Interpretuje wartość roślin w działalności rolniczej

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i jej udział w efekcie pracy zespołu

Metody i kryteria oceniania:

703 test wielokrotnego wyboru

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hanus-Fajerska
Prowadzący grup: Zbigniew Gajewski, Ewa Hanus-Fajerska, Barbara Nowak, Ewa Sitek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hanus-Fajerska
Prowadzący grup: Zbigniew Gajewski, Ewa Hanus-Fajerska, Aleksandra Koźmińska, Barbara Nowak, Ewa Sitek, Piotr Stolarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.