Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Produkty ogrodnicze w dietetyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F7.PRD.SI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Produkty ogrodnicze w dietetyce
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przybliżenie roli substancji odżywczych, takich jak białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy i sole mineralne w żywieniu człowieka. Studenci poznają ich rolę w organizmie, występowanie w żywności, strukturę i klasyfikację. Określone zostanie spożycie w Polsce i współczesne zalecenia odnośnie spożycia. Dokonana zostanie ocena wartości pokarmowej produktów ogrodniczych - warzyw i owoców - na tle pozostałych grup produktów spożywczych. Zdefiniowany zostanie także prawidłowy sposób żywienia.

Pełny opis:

Potrzeby energetyczne organizmu i wartość energetyczna pożywienia

Węglowodany, ich rola w organizmie człowieka, klasyfikacja i zapotrzebowanie oraz zawartość w warzywach i owocach na tle innych grup pokarmów

Tłuszcze, ich rola w organizmie człowieka, klasyfikacja i zapotrzebowanie oraz zawartość w warzywach i owocach na tle innych grup pokarmów

Białka, ich rola w organizmie człowieka, klasyfikacja i zapotrzebowanie oraz zawartość w warzywach i owocach na tle innych grup pokarmów

Składniki mineralne, ich rola w organizmie człowieka, klasyfikacja i zapotrzebowanie oraz zawartość w warzywach i owocach na tle innych grup pokarmów

Witaminy, ich rola w organizmie człowieka, klasyfikacja i zapotrzebowanie oraz zawartość w warzywach i owocach na tle innych grup pokarmów

Potrzeby energetyczne człowieka, przemiana materii i jej bilans, obliczenie dobowego wydatku energetycznego na podstawie własnego, przeciętnego dnia studenta

Odtworzenie dziennego jadłospisu z przeciętnego dnia studenta. Bilans energetyczny dnia

Ocena spożycia białka ogółem i zwierzęcego, węglowodanów, tłuszczów i błonnika na podstawie ułożonego jadłospisu i odniesienie ich do norm żywieniowych

Oznaczanie wartości odżywczej białka za pomocą wskaźnika aminokwasu ograniczającego. Opracowanie raportu

Wartość energetyczna pożywienia wg przeliczników Atwatera

Ocena pokrycia zapotrzebowania organizmu na witaminy A, D, E, B1, B2, C i PP, główne źródła witamin w diecie

Ocena zaopatrzenia organizmu w makroelementy w odniesieniu do obowiązujących norm. Obliczenie ilości spożytego i przyswojonego żelaza. Główne źródła soli mineralnych w diecie

Kwasotwórczość i zasadotwórczość produktów

Ocena diety. Wyciągnięcie wniosków. Ocena stanu odżywienia.

Literatura:

1. Gawęcki J., Hryniewiecki L. 1998. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. PWN, Warszawa.

2. Gertig H., Przysławski J. 2006. Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszaw.

3. Pisulewski P., Pysz M. 2005. Żywienie człowieka. Zbiór ćwiczeń. Wyd. AR w Krakowie, Kraków.

4. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. 2008, Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

5. Wiąckowski S.K. 1995. Próba ekologicznej oceny żywienia, żywności i składników pokarmowych. PWN, Warszawa.

6. Gawęcki J., Mosso-Pietraszewska T. 2007. Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę na temat roli substancji odżywczych (białek, tłuszczy, węglowodanów, witamin i soli mineralnych) w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu Rozumie znaczenie wpływu odżywiania na jakość życia

Klasyfikuje substancje odżywcze. Opisuje ich występowanie w żywności i odnosi ich spożycie do zaleceń

Zna metody pozwalające ocenić własny sposób odżywiania

Opisuje skutki źle zbilansowanej diety

Umiejętności

Wylicza zawartość podstawowych składników pokarmowych we własnej diecie. Porównuje ich zawartość z zalecanym dziennym spożyciem Prawidłowo interpretuje własny sposób żywienia. Wyciąga wnioski. Zestawia sprawozdanie pisemne

Tłumaczy zagrożenia płynące ze źle zbilansowanej diety dziennej. Znajduje i zestawia produkty pozwalające na uniknięcie błędów żywieniowych

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę i zna warunki ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej produktów spożywczych i ich wpływu na zdrowie człowieka

Potrafi przewidzieć skutki działań związanych z planowaniem żywienia różnych grup ludzkości

Ma świadomość wpływu diety i sposobu życia na zdrowie człowieka

Metody i kryteria oceniania:

703 test wielokrotnego wyboru

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)