Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioróżnorodność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F7.BIR.SI.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioróżnorodność
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Omówione zostaną podstawowe zagadnienia z bioróżnorodności roślin i zwierząt. Przedstawione zostaną zagrożenia bioróżnorodności i metody ochrony przyrody. Szczególny nacisk położony zostanie na ochronę bioróżnorodności w środowisku rolniczym i zachowanie ginących ras zwierząt i odmian roślin.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Biologiczne podstawy bioróżnorodności

Znaczenie bioróżnorodności roślin i zwierząt

Zmiany różnorodność gatunkowej w czasie i przestrzeni

Główne zagrożenia bioróżnorodności

Metody ochrony bioróżnorodności

Ochrona bioróżnorodności w rolnictwie

Rozpoznawanie gatunków przy pomocy klucza taksonomicznego

Przygotowanie prostego klucza taksonomicznego

Automatyczne rozpoznawanie gatunków

Przygotowanie rysunku do klucza taksonomicznego

Literatura:

Weiner, J. 1999. Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. PWN Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje bioróżnorodność i jej zmiany w czasie i przestrzeni.

Rozumie znaczenie bioróżnorodności roślin i zwierząt.

Tłumaczy zagrożenia wynikające ze zmniejszania się bioróżnorodności.

Opisuje metody ochrony bioróżnorodności.

Wskazuje na korzyści wynikające z ochrony bioróżnorodności.

Umiejętności

Posługuje się kluczem taksonomicznym.

Rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt przy pomocy różnych metod.

Klasyfikuje organizmy na podstawie różnych cech.

Przygotowuje rysunek przy użyciu programu komputerowego.

Kompetencje społeczne

Docenia korzyści związane z bogactwem środowiska naturalnego.

Dostrzega potrzebę ochrony środowiska.

Podejmuje wysiłek mający na celu ochronę środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

707 test jednokrotnego wyboru

101 sprawdzian wiedzy

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.