Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasoby Internetu jako wsparcie pracy dyplomowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F6.ZIW.SI.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasoby Internetu jako wsparcie pracy dyplomowej
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zasoby internetu jako wsparcie pracy dyplomowej

uzupełniajacy - fakultatywny

wymagabnia wstępne: brak

Katedra Ogrodnictwa

Pełny opis:

Ćwiczenia:

Przegląd wyszukiwarek zagranicznych i polskich, definicja wyszukiwarki i katalogu internetowego, ranking wyszukiwarek, metawyszukiwarki, wyszukiwarki „głębokiego Internetu”. Struktura zapytań i zasady wyszukiwania w Internecie na przykładzie Google. Tłumaczenia słów i fraz (narzędzie językowe Google i inne translatory internetowe). Zadania z wyszukiwania informacji (ogólnych i szczegółowych) w Internecie.

Bazy taksonomiczne w Internecie. Wyszukanie zdjęć na zadany temat związany z roślinami leczniczymi i prozdrowotnymi. Bazy zdjęć przyrodniczych w Internecie.

Przegląd stron internetowych związanych z roślinami leczniczymi i prozdrowotnymi.

Wyszukiwarki tematyczne: naukowe i popularno-naukowe. Zaawansowane funkcje wyszukiwarek naukowych. Techniki zwiększania efektywności wyszukiwań.

Abstraktowe i pełnodostępowe repozytoria cyfrowe książek i publikacji naukowych, wydawnictwa naukowe. Publikacje przeglądowe oraz eksperymentalne w Internecie z tematyki związanej ze studiowanym kierunkiem. Analiza struktury wybranej publikacji naukowej.

Funkcje oprogramowania użytkowego typu Microsoft Office do tworzenia opracowań naukowych. Wymogi redakcyjne przygotowania pracy dyplomowej. Zasady cytowań źródeł literaturowych i opracowywania bibliografii.

Zasady przygotowania krótkiego opracowania o charakterze pracy inżynierskiej na zadany temat (dobór danych i literatury źródłowej, ilustracji, opracowanie edytorskie, struktury pracy) na podstawie informacji wyszukanych w sieci internetowej.

Literatura:

Podstawowa

Dobosz K. 2012. Przeszukiwanie zasobów Internetu. Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Warszawa.

Sokół M. 2011. Internet. Kurs.Helion, Gliwice.

Bradley P. 2010. The Advanced Internet Searcher's Handbook, University of Michigan, Michigan, USA.

Uzupełniająca

Zasoby Internetu z tematyki wyszukiwania informacji i infobrokerstwa.

Efekty uczenia się:

Widza - zna i rozumie:

środowisko internetowe, mechanizmy działania podstawowych narzędzi wyszukujących informacje oraz zaawansowanych narzędzi eksploracji danych i przeszukujących hurtownie wiedzy

zasady eksploracji Internetu z celu zdobycia lub poszerzenia wiedzy związanej ze studiowanym kierunkiem, przegląd stron internetowych o roślinach leczniczych i prozdrowotnych

sposoby wyszukiwania informacji w cyfrowych repozytoriach abstraktowych i pełnotekstowych za pomocą dedykowanych wyszukiwarek, strukturę i treść wybranych publikacji (naukowych eksperymentalnych i przeglądowych oraz popularno-naukowych) związanych ze studiowanym kierunkiem

podstawowe zasady selekcji i weryfikacji wybranych danych internetowych oraz sposoby wykorzystania tych danych i ich graficznego przedstawienia

kryteria odnośnie sporządzenia opracowania z zagadnień tematycznych o charakterze pracy inżynierskiej

Umiejętnoci - potrafi

wykorzystać narzędzia internetowe w celu eksploracji danych i formułowania zadań inżynierskich

analizować informacje pozyskane z Internetu i poszerzać wiedzę z zakresu studiowanego kierunku wykorzystując w tym celu właściwe programy komputerowe

przygotować samodzielne opracowania dotyczące zagadnień tematycznych związanych z roślinami leczniczymi i prozdrowotnymi Kompetencje społeczne:

wykorzystania technologii informacyjnej, w tym Internetu, dla zawodowego rozwoju osobistego i dla dobra społeczeństwa

samodzielnego myślenia, zdobywania potrzebnych informacji i ich wykorzystania w pracy zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

ocena pracy pisemnej przygotowanej przez studenta na zadany temat mającej cechy krótkiego opracowania naukowego (100% oceny końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kalisz
Prowadzący grup: Joanna Gil, Andrzej Kalisz, Piotr Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)