Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Permakultura

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F6.PER.SI.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Permakultura
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Permakultura

uzupełniajacy - fakultatywny

wymagania wstępne: wiedza z agrotechniki wybranych roślin ogrodniczych

Katedra Ogrodnictwa

Pełny opis:

Wykłady:

Określenie permakultury jako systemu rolnictwa alternatywnego, koncepcje i planowanie w permakulturze

Główne zasady przekształcania terenu, uzdatniania gruntu, zwiększania urodzajności gleby, projektowania krajobrazu, budowania permakultury w gospodarstwie

Alternatywne metody nawożenia w permakulturze (nawozy naturalne, nawozy zielone, komposty, biohumus)

Specyfika odmian i technologii uprawy wybranych gatunków roślin ogrodniczych w permakulturze (wybrane rośliny warzywne, sadownicze, zioła)

Miejsca i techniki budowy permakultury (tarasy, wysokie zagony, spirala zielarska, pojemniki)

Ćwiczenia:

Projektowanie małego gospodarstwa permakulturowego

Ćwiczenia w terenie (Mydlniki – stacja doświadczalna) - zakładanie podniesionych zagonów oraz spirali zielarskiej

Wyjazd studialny do gospodarstwa permakulturowego

Literatura:

Podstawowa

Holzer S., 2014. Permakultura Seppa Holzera, Purana , Wrocław.

Podsiadła M., Młynarczyk A., 2015, Ogród permakulturowy – dotknąć ziemi, Purana, Wrocław

Fukuoka M., 2011, Rewolucja źdźbła słomy, WiS, Poznań

Uzupełniajaca:

Siwek P. i in. 2019, Permakultura - inne spojrzenie na rolnictwo, Aura, 6: 3-7.

Holzer.S. , Liebchen K., 2002. Sepp Holzer - Der Agrar-Rebell, Leopold Stocker Verlag, Graz

Hemenway T. 2009, Gaia's Garden. A guide to Homescale Permaculture. Chelsea Green Publishing, White River Junction.

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

Podstawowe relacje w środowisku, decydujące o jakości roślin prozdrowotnych i leczniczych uprawianych metodami przyjaznymi środowisku według zasad permakultury

Techniki narzędzia i meteriały rolnicze i informatyczne , które pozwalają na uzyskanie dobrych rezultatów w pozyskiwaniu żywności prozdrowotnej i leczniczej według zasad permakultury

Umiejętności - potrafi:

Pozyskiwać wiedzę i informacje z różnych źródeł i ją analizować w zadaniach projektowania i realizowania projektów permakultury

Planować, wykonywać i opisać proste doświadczenia badawcze i projektowe z zakresu permakultury

Wykorzystywać metody ekologicznej uprawy dla uzyskania wysokiej jakości produktu prozdrowotnego według zasad permakultury

Kompetencje spoleczne - jest gotów do:

Ciągłego samokształcenia, pogłębiania wiedzy i poszerzania horyzontów myślowych

Podejmowania pracy w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny z pytaniami otwartymi i testowymi. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną liczoną z oceny uzyskanej z ćwiczeń i sprawdzianu (50% udziału w ocenie końcowej)

Studenci przygotowują sprawozdania z przeprowadzonych ćwiczeń, na podstawie których uzyskują ocenę z ćwiczeń (średnia arytmetyczna) (50% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Domagała-Świątkiewicz, Piotr Siwek
Prowadzący grup: Iwona Domagała-Świątkiewicz, Piotr Siwek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Domagała-Świątkiewicz, Piotr Siwek
Prowadzący grup: Iwona Domagała-Świątkiewicz, Piotr Siwek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)