Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grzyby uprawne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F5.GRZ.SI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grzyby uprawne
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z gatunkami grzybów uprawianymi w Polsce i na świecie w celach kulinarnych oraz leczniczych. Przedstawiona zostanie charakterystyka najważniejszych gatunków grzybów uprawnych pod katem ich właściwości odżywczych i leczniczych, wymagań środowiskowych, technologii uprawy i przetwarzania.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Rozwój uprawy grzybów jadalnych i leczniczych na świecie i w Polsce

Charakterystyka najważniejszych uprawianych gatunków (Agaricus sp., Pleurotus sp., Lentinula edodes, Stropharia rugoso-annulata, Ganoderma lucidum, Pholiota nameko, Auricularia auricula, Grifola frondosa, Morchella spp., Tuber spp. i inne), właściwości odżywcze i lecznicze.

Sposoby odżywiania grzybów w aspekcie przeglądu technologii produkcji podłoża do uprawy grzybów jadalnych i leczniczych.

Czynniki wpływające na wzrost i rozwój grzybni. Specyfika produkcji różnych gatunków grzybów uprawnych i leczniczych w aspekcie porównawczym.

Profilaktyka i zabezpieczenie upraw przed chorobami i szkodnikami.

Zbiór, przygotowanie do sprzedaży, przechowywanie, przetwórstwo grzybów jadalnych i leczniczych.

Prowadzenie i interpretacja kart technologicznych. Analiza problemów.

Rozpoznawanie na podstawie materiałów ilustracyjnych najważniejszych objawów chorobowych występujących w uprawie pieczarki. Określanie przyczyn, zapobieganie, rozwiązywanie problemów.

Rozpoznawanie na podstawie materiałów ilustracyjnych najważniejszych zaburzeń fizjologicznych. Określanie przyczyn, zapobieganie, rozwiązywanie problemów.

Przygotowanie grupowe instruktażu uprawy towarowej pieczarki, prezentacja udzielania instruktażu.

Przygotowanie grupowe instruktażu uprawy pieczarki w warunkach naturalnych, prezentacja udzielania instruktażu.

Przygotowanie grupowe całorocznego planu uprawy dla przykładowego obiektu – projekt, prezentacja ustna, obrona.

Literatura:

Gapiński M. (red.). 2001. Boczniak. Technologia uprawy i przetwarzania. PWRiL Poznań,.

Gapiński M., Woźniak W. 1991. Uprawa grzybów. PWRiL, Poznań.

Pieczarki. Biuletyn producenta pieczarek. Kwartalnik. Hortpress.

Shu-ting Ch., Miles P.G., 2004. Mushrooms: cultivation, nutritional value, medicinal effect, and environmental impact, Second Edition. CRC Press.

Siwulski M., i in. 2007. Biologia i uprawa twardziaka jadalnego shiitake. PWRiL, Poznań.

Siwulski M., Sobieralski K. 2004. Uprawa grzybów jadalnych i leczniczych w warunkach naturalnych. Wyd. Kurpisz, Poznań.

Stamets P., 2000. Growing gourmet and medicinal mushrooms. Ten Speed Press.

Ziombra M. 2005. Boczniak. Hortpress.

Metody i kryteria oceniania:

Rozwiązanie zadania problemowego

Zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe

Ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

Ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)