Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy farmakologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F4.PFA.SI.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy farmakologii
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Podstawy farmakologii

uzupełniajacy - fakultatywny

wymagania wstępne: brak

Wydział Farmaceutyczny UJ w Krakowie - Katedra Bromatologii

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia z farmakologii i farmakokinetyki

Interakcje leków ze składnikami naturalnymi znajdującymi się w produktach roślinnych

Literatura:

Podstawowa

Kostowski W. 2004. Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. Tom I i II. PZWL, Warszawa.

Korbut R., Olszanecki R., Wołkow P., Jawień J., 2012. Farmakologia. PZWL, Warszawa.

Uzupełniająca

Materiały przekazane studentom przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

pojęcia z zakresu farmakologii

procesy związane z metabolizmem leków

interakcje pomiędzy lekami a produktami roślinnymi

Umiejętności - potrafi

przeliczać jednostki użyte w recepturach

wyszukiwać nformacje z zakresu interakcji

wykonać wywiad z pacjentem w celu minimalizowania potencjalnych skutków ubocznych

Kompetencje społeczne - jest gotów do

dokształcania się w zakresie informacji naukowej o leku i skutkami ubocznymi

potrafi określać priorytety oraz stosownie do tego organizować pracę własną

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian testowy z wynikiem co najmniej 61% pozytywnych odpowiedzi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jędrszczyk, Mirosław Krośniak
Prowadzący grup: Mirosław Krośniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jędrszczyk, Mirosław Krośniak
Prowadzący grup: Elżbieta Jędrszczyk, Mirosław Krośniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jędrszczyk, Mirosław Krośniak
Prowadzący grup: Mirosław Krośniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)