Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zróżnicowanie anatomiczne roślin jako adaptacje środowiskowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F3.ZAR.SI.OOTXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zróżnicowanie anatomiczne roślin jako adaptacje środowiskowe
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Modyfikacje struktury roślin jako przystosowanie do różnych warunków środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w budowie anatomicznej. Kurs prowadzony w oparciu o świeże i utrwalone preparaty roślinne, częściowo wykonywane przez studentów.

Pełny opis:

Światło jako czynnik modyfikujący: rośliny miejsc cienistych (skiofity. oraz świtłolubne heliofity. Epifity i liany. Rośliny wodne i wilgociolubne (higrofity hydrofity).

Rośliny siedlisk ubogich: związki mikoryzowe, symbionty wiążące azot, rosliny pasożytnicze i mięsożerne. Rośliny gorących i zimnych siedlisk ubogich w wodę.

Słonorośla: osmoregulacja i zbiorowiska roślinne.

1. Podstawowe metody preparowania obiektów: preparaty świeże i utrwalone. Rola i obserwacja różnych typów trichomów. 2. Przygotowanie własnego obiektu obserwcji- utrwalanie .

Rośliny wodne i miejsc wilgotnych (aerenchyma, aparaty szparkowe, epiderma). 2. Przygotowanie własnego preparatu - zatapianie w parafinie.

Porównanie mezofilu, epidermy i kutikuli skiofitów oraz heliofitów i epifitów. Korzenie powietrzne epifitów.

Kserofity: budowa ograniczająca utratę wody lub pozwalająca na jej gromadzenie. Wykonanie własnego preparatu - zatapianie w bloku parafiny.

Wykonanie preparatu - cięcie bloczków na mikrotomie, barwienie preparatów.

Barwienie preparatów dwoma technikami.

Obserwacje, interpetacja i porównanie wybarwionych elementów na przygotowanych przekrojach.

Literatura:

Literatura podstawowa Podbielkowski Z. . 1992. Przystosowania roślin do środowiska, WSiP,

Literatura uzupełniająca Peterson R.L., Peterson C.A., Melville L.H. 2008. Teaching Plant Anatomy, NRC Press.,

Ingrouille M.J., Eddie B. 2006. Plants. Diversity and evolution. , Cambridge (chosen chapters).,

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu anatomii ekologicznej roślin naczyniowych.

Potrafi wskazać miejsca występowania (biomy, zbiorowiska roślin, siedliska) poszczególnych grup ekologicznych roślin.

Wyjaśnia różnice budowy morfologicznej i anatomicznej jako odpowiedź na zróżnicowane warunki fizyczne w siedliskach.

Tłumaczy wpływ interakcji między organizmami na ich strukturę.

Umiejętności

Posługuje się podstawowymi technikami mikroskopowymi, samodzielnie wykonuje preparaty.

Interpretuje obserwowane obiekty w zależności od zastosowanej metody barwienia.

Kompetencje społeczne

Podporządkowuje się zasadom pracy zespołowej ze świadomością odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

Jest świadomy konieczności przestrzegania procedur postępowania w zakresie bezpieczeństwa w pracy laboratoryjnej.

Metody i kryteria oceniania:

101 sprawdzian wiedzy

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Nowak
Prowadzący grup: Barbara Nowak, Ewa Sitek, Piotr Stolarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Nowak
Prowadzący grup: Barbara Nowak, Ewa Sitek, Piotr Stolarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.