Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sustainable horticulture systems

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F3.SHS.SM.OOBXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sustainable horticulture systems
Jednostka: Zakład Żywienia Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

A primary goal of this course is to understand the origins, major concepts, and current issues of sustainability in horticulture. We will place special emphasis on challenges to global food security, constraints on the conventional farming system, and sustainable strategies to increase food production. A special focus of the course will be on the horticultural production practices for enhance soil fertility and environmental protection.

Pełny opis:

Sustainable agriculture – concepts, principles, challenges. Farming systems: biodynamic, integrating and organic.

The environmental factors affecting horticulture plant crop.

Agrotechnical factors – tillage, crop rotation, irrigation.

Soil quality and fertility management. Plant nutrient requirements.

Inorganic and organic fertilizers and application strategies.

Food quality and safety (from field to table). Decorative value of ornamental plants.

Environmental sounds of agricultural practice.

Physical and chemical properties of soil. Soil acidity. Measuring soil acidity, pH, EC.

Fertility Management. Methods of soil/substrate analysis.

Fertility Management. Plant material (indicatory parts) analysis.

Alimentary needs and fertilization requirements of the plants. Dependences of fertilization and nutritive quality of fruits and vegetables.

Excursion – a visit to the greenhouse horticulture farm.

Literatura:

Barker A.V., Pilbeam D.J. 2006. Handbook of Plant Nutrition. Francis and Taylor.

Krishna K.R. 2002. Soil Fertility and Crop Production. Science Publishers Inc.

Lægreid M., Bøckman O.C., Kaarstad O. 1999. Agriculture, Fertilizers and the Environment. CABI Publish.

Marshner H. 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press Ltd.

Nielsen D.R., MacDonald J.G. 1978. Nitrogen in the Environment. Academic Press Ltd.

Nowosielski O. 1988. Zasady opracowywania zaleceń nawozowych w ogrodnictwie. PWRiL, Warszawa.

Schjonning P., Elmholt S., Christensen B.T. 2003. Managing Soil Quality. CABI Publish.

Metody i kryteria oceniania:

Test 703

Essay/report 711

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)