Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systematics and characteristics of crop plants

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F3.SCC.SM.OOBXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systematics and characteristics of crop plants
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Student will learn principles of plant systematic, the concept of taxon, systematic division of the plant word, and developmental trends. They will learn the traditional Linnaean system and radically different modern phylogenetic classifications.

Pełny opis:

The phylogeny of plants

The taxonomic hierarchy

The naming of taxa – nomenclatural rules

Vascular land plants – trends in evolution for the greater interaction of the floral parts to particular patterns of pollinations

Overview of taxa including crops:

vegetable

fruit

herbs

ornamental

and agricultural

Literatura:

Ingrouille M.J.,Eddie B.2006. Plants Diversity and Evolution. Cambridge University Press

Plant Systematic and Evolution – Journal, Springer Vienna

Evolution of Crop Plants http://www.plantsciences.ucdavis.edu/gepts/pb143

Metody i kryteria oceniania:

Report 711

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)