Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biologii ewolucyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F3.POD.SM.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy biologii ewolucyjnej
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Założenia teorii ewolucji, przykłady działania doboru naturalnego, zmienność genetyczna i jej wykorzystanie w doborze sztucznym, przystosowania roślin i zwierząt do zmieniającego się środowiska, powstawanie i wymieranie gatunków

Pełny opis:

Wykłady

Teoria doboru naturalnego

Przykłady działania doboru naturalnego

Mutacje i zmienność genetyczna

Adaptacje

Koewolucja

Dryf genetyczny

Powstawanie gatunków

Wymieranie gatunków

Tempo zmian ewolucyjnych

Ewolucja życia na ziemi

Literatura:

Futuyma D. 2008. Ewolucja. PWN, Warszawa

Krzanowska H., Łomnicki A., Rafiński J. 1982. Wprowadzenie do genetyki populacji. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawy filogenezy organizmów żywych i historii życia na Ziemii.

Opisuje mechanizmy ewolucji.

Rozpoznaje sposoby powstawania zmienności genetycznej.

Definiuje dobór stabilizujący, kierunkowy i rozrywający.

Opisuje mechanizmy wymierania i powstawania gatunków.

Umiejętności

Odróżnia dobór naturalny od dryfu genetycznego.

Rozpoznaje skutki działania doboru naturalnego.

Mierzy dostosowanie osobników.

Porównuje strategie ewolucyjne.

Kompetencje społeczne

Docenia korzyści płynące z kooperacji.

Dostrzega niebezpieczeństwo uodparniania się szkodników i wymierania gatunków

Stosuje środki ochrony roślin w taki sposób, który minimalizuje ryzyko uodparniania się szkodników.

Metody i kryteria oceniania:

707 test jednokrotnego wyboru)

101 sprawdzian wiedzy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.