Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przechowalnictwo i konserwacja warzyw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F3.PKW.SI.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przechowalnictwo i konserwacja warzyw
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Procesy fizjologiczne zachodzące w warzywch po zbiorze.

Pełny opis:

Procesy fizjologiczne zachodzące w warzywch po zbiorze. Czynniki przed- i pozbiorcze wpływające na trwałość przechowalniczą warzyw. Zalecane warunki przechowywania warzyw. Technologie przechowalnicze. Środki przedłużające trwałość przechowalniczą Metody pakowania i dystrybucji warzyw. Choroby przechowalnicze warzyw. Teoretyczne podstawy konserwowania produktów roślinnych.

Określanie dojrzałości zbiorczej warzyw przeznaczonych do przechowywania.

Metody utrwalania oraz technologia produkcji mrożonek, marynat, suszy, soków i koncentratów

Ocena wybranych produktów finalnych pod względem organoleptycznym i fizykochemicznym.

Literatura:

Adamicki F., Czerko Z. 2002. Przechowalnictwo warzyw i ziemniaka. PWRiL, Poznań. Gajewski M. 2001. Przechowalnictwo warzyw. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Grzesiuk S., Górecki R. 1994. Fizjologia plonów. Wprowadzenie do przechowalnictwa. Wydawnictwo AR-T w Olsztyni.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Procesy życiowe i zmiany fizjologiczne zachodzące w warzywach po zbiorze.

Czynniki wpływające na trwałość przechowalniczą warzyw.

Metody przechowywania i konserwacji warzyw.

Optymalne warunki przechwywania i konserwacji warzyw.

Zasady przygotowania warzyw do obrotu handlowego.

Umiejętności

określić optymalną fazę zbioru warzyw przeznaczonych od przechowywania i konserwacji warzyw

zalecić optymalne warunki do przechowywania i konserwacji poszczególncyh grup warzyw

określić optymalne warunki dystrybucji przechowywanych i przetworzonych warzyw

Kompetencje społeczne

zaplanowania produkcji warzyw przeznaczonch do przechowywania i konserwacji

doradztwa na temat możliwości przechowywania i konserwacji poszczególnych grup warzyw

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie, test jednokrotnego wyboru (50% w ocenie końcowej)

etapowe sprawdziany wiedzy (50%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)