Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Florystyka kreatywna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F3.FLO.SM.OOSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Florystyka kreatywna
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia wiązane ze współczesną florystyą, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzennych form florystycznych, aranżacji inspirowanych naturą i sztuką Land Artu oraz roślinami w wystroju wnętrz i florystycznej obsłudze uroczystości.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia wiązane ze współczesną florystyą, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzennych form florystycznych, aranżacji inspirowanych naturą i sztuką Land Artu oraz roślinami w wystroju wnętrz i florystycznej obsłudze uroczystości.

Literatura:

1. Lersch G. 2008. Florales handwerk, Floral craftmanship. Floral Design Edition. Munster, Germany

2. Lersch G. 1999. Principles of Floral Design. Floral Design Edition. Munster, Germany

3. Assman P. 1989. Contemporary Floristry, Feredal Association of German Florists

4. Takagi Y. 2011. Yuko Takagi Contemporary Floral Art. Stichting Kunstboek

5. Van Moerbeke K. 2012. International Floral Art 2012-2013. Stichting Kunstboek

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Rozumie znaczenie nowoczesnej florystyki we współczesności, zadania stawiane florystom i wzorce leżące u podstawy kreacji artystycznej. Opisuje zasady komponowania, elementy kompozycji, rodzaje kompozycji i znaczenie barw we współczesnych artystycznych kompozycjach z roślin

Wyjaśnia działania florysty w plenerze, w kontakcie ze środowiskiem naturalnym i florystyczny Land Art, tworzenie w oparciu o wykorzystanie cech krajobrazu w terenie, materiałów naturalnych: wody, kamienia, drewna, ziemi, elementów roślinnych.

Opisuje nowoczesne kreacje z kwiatów ciętych - bukiety i aranżacje w piance florystycznej,a także obiekty floralne

UMIEJĘTNOŚCI

Planuje i realizuje własne koncepcje artystyczne w zakresie budowania form florystycznych przeznaczonych do dekoracji wnętrz i dekoracji w plenerze

Komponuje materiał roślinny w celu wykonania współczesnych bukietów okolicznościowych korzystając z wzorców umożliwiających swobodę i niezależność artystycznej wypowiedzi

Porównuje możliwości tworzenia różnych dekoracji roślinnych na przykładzie pracy florystów podczas pokazu florystycznego, porównuje prowadzenie hurtowni florystycznej o szerokim spektrum działania

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Docenia znaczenie współczesnej florystyki w otoczeniu człowieka i konieczność edukacji florystycznej

Organizuje prace w grupie przygotowując dekoracje roślinne związane ze środowiskiem naturalnym

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny ograniczony czasowo, demonstracja praktycznych umiejętności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)