Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia roślin ogrodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F2.HRO.SM.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia roślin ogrodowych
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych
Grupy: Agroekologia i ochrona roślin, 2 sem. stacj. mag. fakultatywne
Bioinżynieria, 2 sem. stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 2 sem, stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Sadownictwo, 2 sem, stacj. mag. fakultatywne
Rośliny ozdobne, 2 sem. stacj. mag. fakultatywne
Rośliny warzywne, 2 sem. stacj. mag. fakultatywne
Sztuka ogrodowa, 2 sem. stacj. mag. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie z doborem roślin ozdobnych w poszczególnych epokach historycznych, geneza uprawy wybranych gatunków roślin ozdobnych, ich symbolika i pochodzenie

Pełny opis:

Wykłady (forma zaliczenia egzamin):

Roślinność ogrodów starożytnych (Egipt, Grecja, Rzym).

Roślinność ogrodów islamu.

Roślinność ogrodów średniowiecza.

Odrodzenie w ogrodach europejskich.

Historia transportu roślin, ogrodów botanicznych, szklarni i oranżerii

Roślinność ogrodów krajobrazowych.

Rośliny stosowane w ogrodach w XIX i XX wieku.

Polscy „łowcy roślin”. Historia rodzimych szkółek ogrodniczych.

Ćwiczenia:

Opracowanie koncepcji ogrodu średniowiecznego (zaliczenie projektu).

Zapoznanie z doborem roślin ozdobnych w historycznych założeniach ogrodowych na terenie Krakowa (zaliczenie raportu).

Prezentacje studentów n.t.: „Pochodzenie , symbolika, historia zastosowania wybranych gatunków roślin ozdobnych w przestrzeni ogrodowej” (ocena prezentacji ustnej).

Literatura:

Gawryszewska B. 2006. Historia i struktura ogrodu rodzinnego. Wydawnictwo SGGW.

Hobhouse P. 2005. Historia ogrodów. Wydawnictwo Arkady, Warszawa.

Nowiński M. 1977. Dzieje roślin i upraw ogrodniczych, PWRiL, Warszawa.

Majdecki L. 2009. Historia ogrodów, tom I i II. PWN, Warszawa.

Rejewski M. 1996. Pochodzenie łacińskich nazw roślin polskich. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Klasyfikuje wybrane gatunki roślin ogrodowych w kontekście ich oddziaływania na życie człowieka w poszczególnych epokach historycznych.

Wyjaśnia rozwój działalności rolniczej i ogrodniczej w poszczególnych epokach historycznych.

Łączy pojawianie się nowych odmian roślin ozdobnych z rozwojem sztuki ogrodowej oraz popularyzacją swobodnego stylu nasadzeń roślinnych

Podkreśla wkład upraw rolniczych w kształtowanie podstaw ogrodnictwa.

Tłumaczy wkład polskich botaników i podróżników w poszerzanie wiedzy o nowe, różnorodne gatunki roślin ogrodowych wprowadzanych do uprawy w Europie w dobie wielkich odkryć geograficznych

Umiejętności:

Przygotowuje koncepcję założenia historycznego.

Analizuje wybrane historyczne założenie ogrodowe pod względem doboru roślin.

Wyjaśnia wpływ człowieka na kształtowanie otaczającego go krajobrazu na przestrzeni dziejów

Kompetencje społeczne:

Podejmuje wyzwanie wstępnej rekonstrukcji założeń ogrodowych w oparciu o rzetelny, pod względem historycznym, dobór roślin.

Łączy historyczne założenia ogrodowe i parkowe z dziedzictwem kulturowym danego regionu.

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.