Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja społeczna i trening interpersonalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F1.KST.SI.OOSXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna i trening interpersonalny
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

humanizujący - do wyboru

Pełny opis:

Wykłady:

Komunikowanie społeczne i trening interpersonalny – wprowadzenie do zagadnienia.

Paradygmaty – znaczenie w komunikacji i zrozumieniu drugiej strony.

Zaczynaj z wizją końca oraz najpierw rzeczy najważniejsze – podstawy w wyznaczaniu celów i ich realizacji.

Myśl w kategoriach wygrana-wygrana oraz staraj się najpierw zrozumieć, później być zrozumianym – podstawy komunikacji, której celem jest wygrana i zadowolenie stron negocjacji.

Synergia – integracja i wykorzystywanie przewagi pracy zespołowej nad indywidualną.

Współczesne sposoby komunikacji – media społecznościowe.

Autoprezentacja i promocja własnej osoby – rozmowa kwalifikacyjna – CV – portale branżowe – prezentacje.

Ćwiczenia:

Komunikacja - modele porozumiewania się.

Typy osobowości - komunikacja w grupie.

Mowa ciała i jej wpływ na komunikację.

Znaczenie nawyków w kształtowaniu charakteru.

Analiza wpływu wywieranego przez media społecznościowe.

Umiejętność prezentacji własnej osoby.

Literatura:

Podstawowa

1. Covey Stephen R. 2007. 7 nawyków skutecznego działania, Wyd. Rebis, Warszawa

2. Cialdini Robert B. 2013. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka,Wyd. GWP

3. Carnegie Dale. 2005. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, Wyd. Studio EMKA

Uzupełniająca

1. Dziewiecki Marek. 2019. Komunikacja. Kochaj i mów co chcesz, Wyd. RTCK

2. Carnegie Dale. 2005. Jak przestać się martwić i zacząć żyć, Wyd. Studio EMKA

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie

pojęcie paradygmatu i jego wpływu na proces komunikacji, podstawy efektywności osobistej oraz zespołowej, mowę ciała oraz komunikację niewerbalną

Umiejętności - potrafi

wyszukiwać informację i przetwarzać informację, którą następnie jest w stanie zaprezentować w przystępnej formie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne; na ocenę pozytywną należy zrealizować co najmniej 51% zadań przy określonych wytycznych; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zaliczenie ustne; na ocenę pozytywną należy zrealizować co najmniej 51% zadań przy określonych wytycznych; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stachura
Prowadzący grup: Tomasz Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)