Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia pszczół

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F1.EKO.SM.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia pszczół
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy: Agroekologia i ochrona roślin, 1 sem. stacj. mag. fakultatywne
Bioinżynieria, 1 sem. stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 1 sem, stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Sadownictwo, 1 sem, stacj. mag. fakultatywne
Rośliny ozdobne, 1 sem. stacj. mag. fakultatywne
Rośliny warzywne, 1 sem. stacj. mag. fakultatywne
Sztuka ogrodowa, 1 sem. stacj. mag. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawy systematyki owadów błonkoskrzydłych. Znaczenie owadów społecznych i dzikich zapylaczy w ekosystemach lądowych. Sposoby zwiększania bioróżnorodności dzikich zapylaczy - działania praktyczne. Podstawy biologii owadów społecznych i pszczół samotnych. Ewolucja zachowań socjalnych owadów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem pszczoły miodnej.

Pełny opis:

Wykłady

Podstawy systematyki owadów błonkoskrzydłych

Podstawy biologii pszczół samotnych

Podstawy biologii pszczół społecznych

Biologia trzmieli

Różnorodność gatunkowa pszczół w biocenozach

Znaczenie pszczół w środowisku

Zagrożenia i ochrona pszczół

Oznaczanie owadów błonkoskrzydłych

Oznaczanie pszczół występujących w Polsce

Sposoby zwiększania bioróżnorodności pszczół samotnych

Przygotowanie miejsc gniazdowania dla pszczół

Literatura:

Banaszak, J. 1993. Ekologia pszczół. PWN Warszawa-Poznań

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Opisuje systematykę owadów błonkoskrzydłych, a w szczególności pszczół.

Rozumie znaczenie pszczół w środowisku.

Tłumaczy zagrożenia wynikające ze niedoboru pszczół.

Opisuje metody ochrony pszczół.

Wskazuje na korzyści wynikające z ochrony pszczół.

Odróżnia pszczoły od innych owadów błonkoskrzydłych.

Rozpoznaje podstawowe grupy systematyczne pszczół.

Zmienia środowisko w taki sposób, aby było przyjazne pszczołom.

Przygotowuje miejsca gniazdowania dla pszczół.

Docenia korzyści związane z obecnością pszczół w środowisku.

Dostrzega potrzebę ochrony pszczół.

Podejmuje wysiłek mający na celu ochronę pszczół.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie opisuje systematyki owadów błonkoskrzydłych, a w szczególności pszczół.

Nie rozumie znaczenie pszczół w środowisku.

Nie tłumaczy zagrożenia wynikające ze niedoboru pszczół.

Nie opisuje metod ochrony pszczół.

Nie wskazuje na korzyści wynikające z ochrony pszczół.

Nie odróżnia pszczoły od innych owadów błonkoskrzydłych.

Nie rozpoznaje podstawowych grup systematyczne pszczół.

Nie zmienia środowiska w taki sposób, aby było przyjazne pszczołom.

Nie przygotowuje miejsc gniazdowania dla pszczół.

Nie docenia korzyści związanych z obecnością pszczół w środowisku.

Nie dostrzega potrzeby ochrony pszczół.

Nie podejmuje wysiłku mającego na celu ochronę pszczół.

Na ocenę 3

Opisuje systematykę owadów błonkoskrzydłych, a w szczególności pszczół.

Rozumie znaczenie pszczół w środowisku.

Tłumaczy zagrożenia wynikające ze niedoboru pszczół.

Nie opisuje metod ochrony pszczół.

Nie wskazuje na korzyści wynikające z ochrony pszczół.

Odróżnia pszczoły od innych owadów błonkoskrzydłych.

Rozpoznaje podstawowe grupy systematyczne pszczół.

Nie zmienia środowiska w taki sposób, aby było przyjazne pszczołom.

Nie przygotowuje miejsc gniazdowania dla pszczół.

Docenia korzyści związane z obecnością pszczół w środowisku.

Nie dostrzega potrzeby ochrony pszczół.

Nie podejmuje wysiłku mającego na celu ochronę pszczół.

Na ocenę 4

Opisuje systematykę owadów błonkoskrzydłych, a w szczególności pszczół.

Rozumie znaczenie pszczół w środowisku.

Tłumaczy zagrożenia wynikające ze niedoboru pszczół.

Opisuje metody ochrony pszczół.

Nie wskazuje na korzyści wynikające z ochrony pszczół.

Odróżnia pszczoły od innych owadów błonkoskrzydłych.

Rozpoznaje podstawowe grupy systematyczne pszczół.

Zmienia środowisko w taki sposób, aby było przyjazne pszczołom.

Nie przygotowuje miejsc gniazdowania dla pszczół.

Docenia korzyści związane z obecnością pszczół w środowisku.

Dostrzega potrzebę ochrony pszczół.

Nie podejmuje wysiłku mającego na celu ochronę pszczół.

Na ocenę 5

Opisuje systematykę owadów błonkoskrzydłych, a w szczególności pszczół.

Rozumie znaczenie pszczół w środowisku.

Tłumaczy zagrożenia wynikające ze niedoboru pszczół.

Opisuje metody ochrony pszczół.

Wskazuje na korzyści wynikające z ochrony pszczół.

Odróżnia pszczoły od innych owadów błonkoskrzydłych.

Rozpoznaje podstawowe grupy systematyczne pszczół.

Zmienia środowisko w taki sposób, aby było przyjazne pszczołom.

Przygotowuje miejsca gniazdowania dla pszczół.

Docenia korzyści związane z obecnością pszczół w środowisku.

Dostrzega potrzebę ochrony pszczół.

Podejmuje wysiłek mający na celu ochronę pszczół.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.