Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biblia w kulturze świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F1.BKS.SI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biblia w kulturze świata
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Student poznaje zarys powstawania tekstu biblijnego na tle uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych oraz spektrum oddziaływania tekstu biblijnego na różne dziedziny życia człowieka współczesnego. Poznaje przykładowe ogrody biblijne stanowiące nowoczesny sposób przedstawiania treści biblijnych.

Pełny opis:

Biblia – Księga całej ludzkości - powstała w określonym kręgu kulturowym

Geografia „terenów biblijnych”

Zarys osiągnięć archeologicznych związanych z terenami „biblijnymi”

Świat przyrody w tekstach biblijnych

Kultura rolnicza w czasach biblijnych

Inspiracje biblijne w dziełach poetów, pisarzy, malarzy, budowniczych

Biblia pauperum dialog słowa i obrazu

Rozwój nauk przyrodniczych a Biblia – pozorny konflikt

Ogród biblijny – nowy typ ogrodu tematycznego – zasady projektowania , symbolika, zwiedzanie wybranego ogrodu biblijnego

Ogrody biblijne na świecie i ich rola w życiu społecznym współczesnego człowieka

Literatura:

Włodarczyk Z. 2011. Rośliny biblijne. Leksykon, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków ss. 246 (10 arkuszy).

Włodarczyk Z. 2011. Przyroda w Biblii „od cedru … do hizopu” , „BONUS LIBER” Sp. z o.o Rzeszów, ss.176.

Włodarczyk Z. 2010. Ogród biblijny w Myczkowcach, Rzeszów, ss. 88.

Włodarczyk Z. 2009. Przewodnik po ogrodzie biblijnym w Proszowicach, Kazimierza Wielka , ss. 60.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna historyczne podłoże, warunki geograficzno-przyrodnicze i przedział czasowy, w jakich rodził się tekst Biblii oraz zasięg oddziaływania tych treści do czasów współczesnych.

Ma podstawową wiedzę o geografii i szacie roślinnej terenów, na których powstawała Biblia i ich oddziaływaniu na treści biblijne

Potrafi wskazać przykłady wykorzystania w Biblii zjawisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt obrazujących przekazywaną przez Biblię treść religijną.

Zna dawne i współczesne metody popularyzacji treści biblijnych i ich oddziaływanie w sferze społecznej i kulturowej.

Umiejętności

Podejmuje wyzwanie dalszego kształcenia się w temacie

Docenia rolę Biblii w kulturze świata i jest świadom odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego kraju i Europy

Rozpoznaje elementy lub wątki biblijne w zbiorze niektórych dzieł artystycznych sztuk plastycznych i literackich

Przygotowuje esej na temat: „Ślady Biblii w moim otoczeniu” na podstawie rekonesansu w swoim miejscu zamieszkania oraz prosty schemat ogrodu biblijnego

Wyjaśnia podstawowe problemy związane z pozornym konfliktem na styku: nauki przyrodnicze a Biblia.

Interpretuje podstawowe symbole biblijne w dziełach sztuki i projektach ogrodów biblijnych przedstawiając prace w formie pisemnej

Potrafi posługiwać się nowoczesnymi metodami wyszukiwania zadanych fragmentów Biblii

Kompetencje społeczne

Metody i kryteria oceniania:

101 sprawdzian wiedzy

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

403 zaliczenie/ocena pracy pisemnej, recenzji, eseju

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Włodarczyk
Prowadzący grup: Zofia Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.