Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budowa terenów zieleni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.DAK.BUDT6.NI.OOGSY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budowa terenów zieleni
Jednostka: Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi urządzania terenów zieleni z wykorzystaniem dostępnych środków technicznych i materiałowych oraz przygotowanie do wykonawstwa i nadzorowania robót realizacyjnych w terenach zieleni:

kształtowanie terenu, zabezpieczanie roślin i gleby na terenach inwestycji, technologia budowy układu komunikacyjnego, murów oporowych, podpór dla pnączy, zbiorników wodnych, ogrodów na dachach, systemów nawadniania terenów zieleni, zakładanie trawników, sadzenie drzew i krzewów, analiza kosztochłonności wybranych prac na podstawie KNP

Pełny opis:

Technologia i organizacja robót budowlanych. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego. Zasady prowadzenia dziennika budowy.

Przygotowywanie operatów urządzeniowych dla terenów zieleni. Zasady obmiaru robót i prowadzenia księgi obmiaru robót. Przygotowanie terenu do robót

Własności typów gruntów budowlanych oraz praca fundamentu pod wpływem czynników zewnętrznych.

Technologie prac ziemnych, ukształtowanie terenu. Zabezpieczanie gleby na terenie budowy.

Przepisy prawne, normatywy, technologia budowy układu komunikacyjnego – ścieżki piesze i rowerowe, place, podjazdy, pochylnie i schody zewnętrzne

Metody biologiczne i inżynierskie zabezpieczania skarp przed erozją – m.in. sucha mata trawiasta, darniowanie, kraty areal, geoweb

Zasady i technologie budowy ogrodowych murów oporowych i kwiatowych oraz ogrodów skalnych

Zasady doboru i technologie budowy podpór dla różnych typów pnączy

Technologie budowy zbiorników wodnych przeznaczonych do celów dekoracyjnych i uprawy roślin wodnych

Typy i technologie zakładania ogrodów na dachach

Charakterystyka gatunków traw stosowanych do mieszanek trawnikowych – morfologia, biologia, cechy użytkowe. Znaczenie w mieszankach.

Technologie zakładania trawników metodą siewu i darniowania. Narzędzia i maszyny stosowane do zakładania trawników

Transport i przechowywanie roślin przy zakładaniu terenów zieleni.

Technologia sadzenia drzew – ocena jakości materiału, przygotowanie gleby przed sadzeniem, zabezpieczanie posadzonych drzew, misy, pielęgnacja w okresie gwarancyjnym – ściółkowanie, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, ochrona przed szkodnikami i chorobami

Zakładanie żywopłotów – jakość i wielkość roślin, termin sadzenia, przygotowanie gleby, nawożenie, odległość żywopłotu od granic działki, sadzenie roślin.

Sadzenie krzewów swobodnie rosnących, zakładanie grup, sadzenie różanek

Trawniki ekstensywne, umiarkowanie intensywne i intensywne – zastosowanie, przygotowanie terenu, eksploatacja. Dobór mieszanki – analiza oferty rynkowej i ocena przydatności oferowanych w handlu mieszanek.

Pole golfowe jako przykład złożonego systemu różnych typów trawników – zajęcia terenowe w Paczółtowicach

Technologie urządzania obiektów terenów zieleni, organizacja robót, bezpieczeństwo pracy na przykładzie wybranych inwestycji – ćwiczenia terenowe. Opracowanie raportu z ćwiczeń terenowych.

Wykonanie projektów technicznych wybranych elementów budowy terenów zieleni

Analiza kosztochłonności prac na przykładzie technologii zakładania trawnika metodą siewu na podstawie KNP

Systemy nawadniania terenów zieleni – podstawowe pojęcia hydrauliczne, czynniki wpływające na wybór systemu nawodnieniowego, wybór i rozstawa zraszaczy, podział zraszaczy na rurociągu, wybór i rozmieszczenie linii kroplujących. Projekt prostego systemu nawadniania terenu zieleni - wybór właściwej metody i narzędzi. Sporządzenie specyfikacji potrzebnych elementów z wykorzystaniem katalogów branżowych.

Literatura:

1. Alisson J. 1991. Woda ozdobą ogrodu. Wydawnictwo ELEW.

2. Bartosiewicz A. 1984. Urządzanie terenów zieleni. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

3. Głowacki P., Niemirski A. 1986. Ogrodzenia, murki. PWRiL.

4. Głowacki P., Niemirski A. 1986. Ścieżki, drogi. PWRiL.

5. Głowacki P., Niemirski A. 1988. Baseny, wodotryski, brodziki. PWRiL.

6. Muras P., Frazik-Adamczyk M. 2002. Żywopłoty. Wyd. Plantpress

7. Plessner H. 1992. Bądź architektem swojego ogródka. Wydawnictwo Arkady.

8. Rutkowska B., Hempel A. 1986.Trawniki. PWRiL.

9. Mynett M., Prończuk S., Prończuk M. 2009. Piękny trawnik. Multico.

Metody i kryteria oceniania:

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

601 ocena umiejętności pełnienia nałożonej funkcji w zespole

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

721 demonstracja praktycznych umiejętności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.