Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dendrologia szczegółowa II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.DAK.9DEN2.SI.OOGXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dendrologia szczegółowa II
Jednostka: Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Grupy: Ogr, Agroekol. i ochr. rośli, 6 sem. stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Bioinżynieria, 6 sem. stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Ogrod. z market, 6 sem. stacj. inż fakultatywne
Ogr, Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 6 sem, stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Sztuka ogrodowa, 6 sem. stacj. inż. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przygotowanie studentów do rozpoznawania drzew liściastych w stanie ulistnionym i bezlistnym oraz świadomego stosowania tej grupy roślin. Studenci zapoznają się z gatunkami roślin drzewiastych liściastych (wolnopłatkowe i zrosłopłatkowe) i ważniejszymi odmianami przystosowanymi do uprawy w Polsce oraz asortymentem odmian dostępnych w krajowej produkcji szkółkarskiej.

Pełny opis:

Porównanie cech morfologicznych wybranych gatunków z rodzaju Spiraea, prezentacja ważniejszych odmian uprawnych

Porównanie cech morfologicznych wybranych gatunków z rodzaju Prunus

Porównanie cech morfologicznych obcych gatunków z rodzajów Sorbus, Crataegus, Pyrus przydatnych do uprawy w Polsce

Porównanie cech morfologicznych wybranych gatunków róż botanicznych

Porównanie cech morfologicznych wybranych gatunków z rodzajów Fabaceae – Gymnocladus dioicus, Cercis siliquastrum, Sophora japonica oraz odmian Gleditsia triacanthos, Robinia pseudoacacia

Porównanie cech morfologicznych wybranych gatunków z rodzaju Acer

Rozpoznawanie cech morfologicznych wybranych gatunków z rodzaju Aesculus, prezentacja ważniejszych odmian uprawnych

Rozpoznawanie cech morfologicznych wybranych gatunków z rodzaju Cornus

Rozpoznawanie cech morfologicznych wybranych gatunków z rodzajuSyringa

Charakterystyka wybranych gatunków i odmian uprawnych z rodzaju Sambucus i Viburnum

Rozpoznawanie cech morfologicznych wybranych gatunków z rodzaju Rhododendron

Rozpoznawanie cech morfologicznych wybranych gatunków z rodziny Ericaceae

Szata wiosenna roślin drzewiastych – zajęcia terenowe w Ogrodzie Botanicznym (wykonanie dokumentacji fotograficznej barwy jesiennej liści i owoców poszczególnych gatunków, prezentacja multimedialna)

Praktyczne rozpoznawanie gatunków i odmian podczas zajęć w terenie

Rozpoznawanie cech morfologicznych wybranych gatunków z rodzajów Malus, Aronia, Pyracantha, Cotoneaster, Amelanchier, Cydonia

Porównanie cech morfologicznych wybranych gatunków z rodzajów Rubus, Kerria, Rhodotyphos, Potentilla, Dryas. Grupowanie gatunków i odmian z rodziny Rosaceae ze względu na różne cechy użytkowe. Wykonanie zestawień roślin wg wybranych kryteriów

Rozpoznawanie cech morfologicznych wybranych gatunków z rodzajów: Colutea, Amorpha, Caragana, Halimodendron, Cytisus, Sarothamnus

Porównanie cech morfologicznych wybranych gatunków z rodzaju Tilia – charakterystyka odmian

kolokwium (rodzina Rosaceae)

Rozpoznawanie cech morfologicznych wybranych gatunków z rodzajów: Phellodendron, Ailanthus, Rhus, Cotinus, grupowanie gatunków i odmian z rodziny Fabaceae ze względu na różne cechy użytkowe. Wykonanie zestawień roślin wg wybranych kryteriów

Porównanie cech morfologicznych wybranych gatunków z rodzajów: Pachysandra, Ilex, Euonymus, Hibiscus,

kolokwium (rodzina Fabaceae – Aceraceae)

Rozpoznawanie cech morfologicznych wybranych gatunków z rodzajów: Fraxinus, Forsythia, Buddleja, Catalpa

Rozpoznawanie cech morfologicznych wybranych gatunków z rodzajów: Symphoricarpos, Kolkwitzia, Lonicera

Kolokwium (rodzaje Ptelea – Lonicera), grupowanie gatunków i odmian ze względu na różne cechy użytkowe. Wykonanie zestawień roślin wg wybranych kryteriów

Szata wiosenna roślin drzewiastych – zajęcia terenowe w Ogrodzie Botanicznym. Wykonanie dokumentacji fotograficznej liściastych gatunków i odmian drzew i krzewów ozdobnych, prezentacja multimedialna)

Praktyczne rozpoznawanie gatunków i odmian podczas zajęć w terenie

Literatura:

1. Bugała W. 2000. Drzewa i krzewy dla terenów zieleni. PWRiL.

2. Czekalski M. 2005. Liściaste krzewy ozdobne 1 i 2. PWRiL.

3. Frazik – Adamczyk M. 2004. Ogrodowe pnącza. Wydawnictwo Działkowiec.

4. Muras P. 2005. Różaneczniki i azalie. Wydawnictwo Działkowiec.

5. Marczyński Sz. 2008. Clematis i inne pnącza ogrodowe. Multico Oficyna Wydawnicza.

6. Seneta W. 1991-1996. Drzewa i krzewy liściaste A-H. Wydawnictwo Naukowe PWN.

7. Seneta W., Dolatowski J. 2004. Dendrologia. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Prawidłowo nazywa gatunki i odmiany liściastych drzew i krzewów ozdobnych

Opisuje strefy klimatyczne w uprawie roślin drzewiastych

Określa warunki uprawy gatunków i odmian drzew i krzewów ozdobnych

Charakteryzuje poznane taksony pod względem morfologicznym, użytkowym i dekoracyjnym

Umiejętności

Rozpoznaje taksony z natury na podstawie charakterystycznych cech morfologicznych

Rozpoznaje dendroflorę wybranego terenu pod względem taksonomicznym i ocenia zmienność walorów dekoracyjnych

Dobiera gatunki i odmiany drzew i krzewów wolnopłatkowych i zrosłopłatkowych liściastych w zależności od warunków danego stanowiska w terenach zieleni

Klasyfikuje rośliny pod względem walorów dekoracyjnych, przydatności użytkowej

Ocenia projekty zieleni pod względem doboru roślin na dane stanowiska

Kompetencje społeczne

Śledzi najnowsze osiągnięcia szkółkarskie. Poznaje nowe gatunki i odmiany wprowadzane do centrów ogrodniczych, określa ich przydatność do warunków klimatycznych Polski

Przewiduje skutki niewłaściwego zastosowania gatunków drzew i krzewów ozdobnych oraz ma świadomość związanego z nimi ryzyka i potrafi działać w kierunku jego ograniczania

Metody i kryteria oceniania:

203 zaliczenie ćwiczeń praktycznych

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej

403 ocena pracy pisemnej

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.