Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika i fizjologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.BOT.BIFRN.SI.HZORX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika i fizjologia roślin
Jednostka: Katedra Botaniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Systematyka roślin. Morfologia i anatomia poszczególnych części roślin. Podstawy fizjologii roślin i mineralnego żywienia roślin.

Rozumienie zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji; rozumienia zasad systematyki roślin; rozpoznawania najbardziej rozpowszechnionych gatunków roślin w różnych ekosystemach ? w tym gatunków chronionych.

Pełny opis:

Porównanie składu chemicznego roślin i zwierząt oraz budowy komórki roślinnej i zwierzęcej. Skład, struktura i właściwości cytoplazmy, budowa błon plazmatycznych i cytoszkieletu.

1

2 Budowa i funkcje organelli komórkowych (jądro, mitochondria, aparat Golgiego, plastydy, rybosomy. 1

3 Wakuola ? skład soku komórkowego, materiały zapasowe deponowane w soku, substancje negatywnie oddziałujące na zwierzęta (toksyny, fotouczulacze, fitoestrogeny), olejki eteryczne, garbniki, fitoncydy, barwniki.

1

4 Budowa właściwości ściany komórkowej, składnik chemiczne i struktura ściany, modyfikacje (drewnienie, korkowacenie, kutynizacja, mineralizacja, śluzowacenie). 1

5 Zjawiska osmotyczne ? półprzepuszczalność i selektywność błon, ciśnienie osmotyczne, siła ssąca komórki, turgor, plazmoliza. 1

6 Budowa, funkcje podstawowych tkanek roślinnych (merystematyczne, miękiszowe, okrywające, przewodzące, wydzielnicze) oraz ich znaczenie paszowe. 2

7 Budowa morfologiczna korzeni, łodyg, liści i kwiatów. Organy zmodyfikowane. 2

8 Odżywianie się roślin. Pobieranie i transport wody i składników mineralnych. Pojęcie suszy glebowej i fizjologicznej. 1

9 Przebieg fotosyntezy oraz wpływ czynników zewnętrznych na ten proces. 1

10 Oddychanie tlenowe i fermentacje. 1

11 Wzrost i rozwój roślin nasiennych oraz udział fitohormonów w tych zjawiskach 1

12 Rozmnażanie generatywne roślin. Powstawanie nasion i owoców. 1

13 Rozmnażanie wegetatywne roślin uprawnych i chwastów. 1

- Razem wykłady 15

Tematyka ćwiczeń

Nr Temat ćwiczenia Godz.

1 Technika prowadzenia obserwacji mikroskopowych. Podstawowe kształty komórek roślinnych, obserwacje jądra komórkowego i rozmieszczenie cytoplazmy w komórce, ruch cytoplazmy. Plastydy ? chloroplasty w komórkach liści, chromoplasty w komórkach owoców i korzeniu marchwi, leukoplasty w komórkach skórki.

2

2 Materiały zapasowe komórki roślinnej ? ziarna skrobi z bulwy ziemniaka, ziarniaka zbóż, nasion motylkowatych; białko aleuronowe w komórkach spichrzowych nasion; tłuszcze w tkance spichrzowej nasion.

2

3 Antocyjany w soku komórkowym; kryształy szczawianu wapnia w komórkach liści. Ściany celulozowe, zdrewniałe, skorkowaciałe, mineralizowane, ześluzowaciałe. 2

4 Pomiar ciśnienia osmotycznego i siły ssącej komórki roślinnej. 2

5 Ekstrakcja i rozdział barwników asymilacyjnych liści. 2

6 Wpływ światła i temperatury na intensywność fotosyntezy. 2

7 Budowa anatomiczna pierwotna i wtórna korzenia. Korzenie spichrzowe (marchew, rzodkiew, burak). 2

8 Budowa anatomiczna łodyg roślin jedno- i dwuliściennych. 2

9 Budowa anatomiczna liścia traw i roślin dwuliściennych. Budowa pręcika i słupka. 2

10 Przegląd owoców suchych i soczystych. 2

11 Oznaczanie za pomocą przewodnika przedstawicieli rodziny jaskrowatych i krzyżowych. 2

12 C.d. oznaczania - motylkowate, baldaszkowate, goździkowate. 2

13 C.d. oznaczania - psiankowate, wargowe, złożone. 2

14 C.d. oznaczania ? trawy, turzycowate, sitowate. 2

15 Zaliczenie ćwiczeń. 2

- Razem ćwiczenia 30

Literatura:

Literatura podstawowa

1 Skrypt p. red. E. Pojnar ? Botanika teoria i ćwiczenia cz. I i II

2 A. Stachak ? Botanika dla zootechników

3 J. Kopcewicz, S. Lewak ? Fizjologia roślin

Itd.

Literatura uzupełniająca (o ile zalecana)

1 A.J. Szweykowscy ? Słownik botaniczny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)