Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wirusologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.BFR.WIRRO.NM.OOGSA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wirusologia roślin
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy: Ogr, Agroekologia i ochrona roślin, 2 sem, niestacj. mag. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cel kursu: zdobycie umiejętności odróżniania infekcji o charakterze wirusowym (metody diagnostyki), oceny zagrożenia związanego z obecnością wirusów w uprawie i doboru odpowiednich metod prewencji.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Budowa wirusów oraz patogenów wirusopodobnych. Kryteria systematyki wirusów, nomenklatura oraz klasyfikacja wirusów - 2h.

2. Wektory chorób wirusowych - roznoszenie wirusów w przyrodzie i w praktyce ogrodniczej - 2h.

3. Metody diagnostyczne do wykrywania oraz identyfikacji wirusów: testy biologiczne, serologiczne, molekularne, mikroskopia elektronowa oraz właściwości wirusów w soku rośliny. Kryteria doboru metody oraz porównanie ich czułości i specyficzności - 2h.

4. Patogeneza chorób wirusowych: inicjacja infekcji, drogi zakażenia, przemieszczanie się wirusów w roślinie, reakcje rośliny na obecność wirusa. Zapobieganie chorobom wirusowym: metody prewencyjne i terapeutyczne - 2h.

5. Pochodzenie i zmienność wirusów. Konsekwencje zmienności wirusów w epidemiologii na przykładzie wybranych wirusów - 2h.

Tematyka ćwiczeń

1. A: Podstawy teoretyczne wykrywania wirusów testem serologicznym. Wykonanie testu serologicznego ELISA (przygotowanie próbek do inkubacji. Ćwiczenia laboratoryjne - 2h.

2. A: Interpretacja wyników testu serologicznego ELISA.

B: Laboratoryjne techniki terapeutyczne: chemio- i termoterapia, zastosowanie technik kultur tkankowych do eliminacji wirusów z tkanek roślinnych. Wykonanie: izolowanie merystemów wybranych gatunków jako przykład uwalniania tkanek roślinnych od wirusów. Ćwiczenia laboratoryjne - 2h.

3. A: Interpretacja efektów wstępnego etapu hodowli merystemów.

B: Sposoby mechanicznej inokulacji wirusów roślinnych. Najczęściej stosowane techniki eksperymentalne i rośliny wskaźnikowe. Wykonanie: test biologiczny na wybranych roślinach (Nicotiana tabacum \'Xanthi\' lub \'Samsun\', Chenopodium quinoa. Ćwiczenia laboratoryjne - 2h.

4. A: Interpretacja wyników testu biologicznego.

B: Charakterystyka właściwości wirusów w soku rośliny.

Wykonanie: oznaczanie TIP, DEP. Ćwiczenia laboratoryjne - 2h.

5. A: Interpretacja wyników oznaczania własciwości TIP oraz DEP.

B: Symptomatologia - symboliczny zapis objawów porażenia wirusowego - objawy morfologiczne. Obserwacja zmian mikroskopowych w tkankach porażonych: obraz mikroskopowy tkanek porażonych ToMV - inkluzje, mozaika. Objawy widoczne w mikroskopie elektronowym. Ćwiczenia laboratoryjne - 2h.

Literatura:

1. Kryczyński S. 2005. Zasady identyfikacji i klasyfikacji wirusów roślin. Fundacja SGGW.

2. Kozłowska A. 1980. Wirusy roślinne. PWN.

3. Goździcka-Józefiak A. 2004. Wirusologia molekularna. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

4. Piekarowicz A. 2004. Podstawy wirsologii molekularnej. PWN.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.