Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.BFR.BOTA2.SI.OOGOX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy: Ogr, Ogrod. z market, 2 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przekazanie studentowi właściwej terminologii botanicznej oraz takiego zasobu wiedzy o budowie i różnorodności świata roslin, który ułatwi studiowanie przedmiotów kierunkowych

Pełny opis:

Wykład:

Podstawy systematyki roślin, taksony i ich ranga, systemy - rys historyczny. Podział systematyczny świata roślin; glony - tendencje rozwojowe, grupy moffologiczne i ekologiczne. Znaczenie glonów.

Natura symbiozy porostowej i jej znaczenie w przyrodzie. Rośliny telomowe: metageneza przedstawicieli izosporycznych i heterosporycznych. Film o torfowiskach. Ewolucja i porównanie przemiany pokoleń mszaków i paprotników.

Nagozalążkowe: rozmnażanie oraz przegląd podgromad i klas.

Okrytozalążkowe - formy wzrostu, rozmnażanie: zapylenie, podwójne zapłodnienie; powstawanie owoców i nasion; biologia rozsiewania nasion i owoców; rozmnażanie wegetatywne.

Charakterystyka wybranych rodzin botanicznych z uwzględnieniem ochrony roślin.

Ćwiczenia:

Porosty, mszaki, paprotniki, nagonasienne - budowa morfologiczna i anatomiczna obu pokoleń.

Oznaczanie roślin i charakterystyka rodzin botanicznych charakterystycznych dla flory wiosennej.

Literatura:

Botanika - teoria i ćwiczeni cz. II - skrypt. Praca zbiorowa, AR Kraków

A. i J. Szweykowscy: Botanika - Systematyka. PWN, Warszawa

E. Strasburger: Botanika, PWRiL, Warszawa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)