Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.BFR.BOTA2.SI.OOGAX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy: Ogr, Agroekol. i ochr. rośl, 2 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi aktualnie obowiązującej terminologii botanicznej oraz takiego zasobu wiedzy o budowie i róznorodności świata roślin, który ułatwi studiowanie przedmiotów kierunkowych.

Pełny opis:

Podstawy systematyki roślin, taksony i ich ranga, systemy - rys historyczny.

Podział systematyczny świata roślin.

Glony: tendencje rozwojowe, grupy morfologiczne i ekologiczne, znaczenie glonów, zakwity wód.

Natura symbiozy porostowej i jej znaczenie w przyrodzie.

Rośliny telomowe: metageneza przedstawicieli izosporycznych i heterosporycznych. Ewolucja i porównaie przemiany pokoleń mszaków i paprotników.

Nagozalążkowe - rozmnażanie oraz przegląd podgromad i klas.

Okrytozalążkowe - formy wzrostu, rozmnażanie. zapylenie, podwójne zapłodnienie. Powstawanie owoców i nasion. Biologia rozsiewu nasion i owoców. Rozmnażanie wegetatywne.

Charakterystyka wybranych rodzin botanicznych z uwzględnieniem ochrony roślin.

Literatura:

1. Botanika - teoria i ćwiczenia - cz. II - skrypt pod red. E. Pojnara

2. A. J. Szweykowscy - Botanika - Systematyka

3. E. Strasburger - Botanika

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)