Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.BFR.BOTA2.NI.OOGNX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy: Ogrodnictwo 2 sem. niestacjon. inż. obowiazkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

No brief caption

Pełny opis:

Wykłady:

Podstawy systematyki roślin. Podział systematyczny świata roślinnego według współczesnych kryteriów taksonomicznych. Glony: tendencje rozwojowe rozmnażania i budowy plech. Grupy ekologiczne i znaczenie glonów. Rośliny telomowe: mszaki, paprotniki - ewolucja i przemiana pokoleń. Nagozalążkowe - przegląd podgromad i klas oraz przemiana pokoleń. Okrytozalążkowe: zapylenie, zapłodnienie, powstawanie owoców i nasion, biologia rozsiewania owoców i nasion. Rozmnażanie wegetatywne roslin.Charakterystyka wybranych rodzin botanicznych ważnych z ogrodniczego punktu widzenia, ze szczególnym uwzględnieniem roślin chronionych.

Ćwiczenia:

Porosty - budowa plech, występowanie, przegląd gatunków.

Mszaki, paprotniki - metageneza, budowa i rozmnażanie; przegląd gatunków.

Rośliny nasienne: nagozalążkowe - rozmnażanie, przegląd gatunków; okrytonasienne - budowa organów generatywnych, biologia roamnażania, budowa i klasyfikacja owoców i nasion.

Oznaczanie roślin i charakterystyka rodzin botanicznych z klasy jednoliściennych.

Literatura:

Botanika - teoria i ćwiczeni cz. II - skrypt. Praca zbiorowa, AR KrakówA. i J. Szweykowscy: Botanika - Systematyka. PWN, Warszawa

E. Strasburger: Botanika, PWRiL, Warszawa

Praca zbioriowa pod red. B. Polakowskiego: Botanika. PWN, Warszawa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)