Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.BFR.BOTA1.SI.OOGSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy: Ogr, Sztuka ogrodowa, 1 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie studentowi aktualnie obowiązującej terminologii botanicznej oraz takiego zasobu wiedzy o budowie i różnorodności świata roślin, który ułatwi studiowanie przedmiotów kierunkowych.

Skrócony opis przedmiotu: Budowa komórki roślinnej (składniki protoplastu, wakuola, materiały zapasowe, ściana komórkowa i jej modyfikacje); charakterystyka głównych tkanek roślinnych (merystematyczne, okrywające, miękiszowe, przewodzące, wzmacniające, wydzielnicze); budowa anatomiczna i morfologiczna organów roślin naczyniowych (korzeń, łodyga, liść, kwiat, owoc, nasiono); rozmnażanie generatywne i wegetatywne roślin

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do przedmiotu: historia botaniki, działy botaniki. Zarys morfogenezy roślin wyższych. Organografia: pokrój rośliny jedno- i dwuliściennej.

2. Systemy korzeniowe, pęd: funkcje, morfologia.

3. Liść: morfologia, ulistnienie. Kwiat: powstawanie.

4. Charakterystyka poszczególnych elementów kwiatu, symetria, wzór i nars kwiatu. Kwiatostany i ich typy.

5. Owoce i owocostany.

6. Modyfikacje organów roślinnych: korzeni, liści, pędów, kwiatów.

7. Cytologia - kształty i wielkość komórek, klasyfikacja składników komórki roślinnej.

8. Protoplazma, błony plazmatyczne. Charakterystyka organelli komórkowych. Wakuola i jej zawartość.

9. Ściana komórkowa i jej modyfikacje.

10. Cykl komórkowy. Histogeneza.

11. Charakterystyka tkanek roslinnych (tkanki merystematyczne, miękiszowe).

12. Charakterystyka tkanek c.d.: tkanki wzmacniające, okrywające, przewodzące, wydzielnicze.

13. Morfologiczno-porównawczy układ tkanek (układ twórczy i wykorzystanie zdolności regeneracyjnych in vitro).

14. Układ okrywający, fotosyntetyzujący, przewietrzający, chłonny, przewodzący.

15. Układ spichrzowy, wydzielniczy, ruchowy, mechaniczny. Anatomiczne podstawy zrzucania organów.

15.

Literatura:

1. Botanika - teoria i ćwiczenia - cz. I - skrypt pod red. E. Pojnara

2. A. J. Szweykowscy - Botanika - Morfologia

3. E. Malinowski - Anatomia roślin

4. E. Strasburger - Botanika

5. Z. Hejnowicz - Anatomia i histogeneza roslin naczyniowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)