Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.BFR.BOTA1.SI.OOGBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy: Ogr, Bioinżynieria, 1 sem. stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Poznanie cech morfologicznych i anatomicznych roślin umożliwiających rozpoznawanie (oznaczanie) głównych grup taksonomicznych flory polskiej. Zdobycie wiedzy o budowie i różnorodności świata roślin, która ułatwi studiowanie przedmiotów kierunkowych.

Pełny opis:

Wykłady:

Wprowadzenie do przedmiotu, historia botaniki, działy botaniki.Zarys morfogenezy roślin wyższych.

Organografia: pokrój rośliny jedno- i dwuliściennej, systemy korzeniowe, pęd: funkcje, morfologia, liść, ulistnienie,

Kwiat - charakterystyka poszczególnych elementów kwiatu, symetria, wzór i narys kwiatu, kwiatostany i ich typy. Owoce i owocostany.

Modyfikacje pędów nad- i podziemnych oraz korzeni.

Histogeneza - charakterystyka tkanek roślinnych.

Morfologiczno-porównawcze układy tkankowe.

Funkcjonalne układy tkankowe.

Anatomiczne podstawy zrzucania organów - apoptoza.

Literatura:

Botanika - teoria i ćwiczenia cz. I i II - skrypt AR. Praca zbiorowa pracowników Katedry Botaniki Wydziału Ogrodniczego UR

A. i J. Szweykowscy, Botanika cz. I. Morfologia, PWN Warszawa

Z. Hejnowicz, Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych, PWN Warszawa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)