Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.BFR.BOTA1.NI.OOGNX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy: Ogrodnictwo 1 sem. niestacjon. inż. obowiazkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przekazanie studentowi właściwej terminologii botanicznej oraz takiego zasobu wiedzy o budowie i różnorodności świata roślin, który ułatwi studiowanie przedmiotów kierunkowych

Pełny opis:

Wykłady:Historia botaniki i jej działy.Zarys morfogenezy roślin wyższych. Organografia: pokrój rośliny jedno- i dwuliściennej, systemy korzeniowe, pęd, łodyga, liść, ulistnienie.Formy wzrostu roślin nasiennych.

Kwiat: powstawanie, charakterystyka poszczególnych elementów kwiatu, symetria, wzór i narys kwiau. Kwiatostany i ich typy. Modyfikacje organów nad- i podziemnych.

Cytologia: poziomy organizacji morfologicznej, klasyfikacja składników komorki roślinnej, charakterystyka organelli komórkowych.

Histologia: klasyfikacja i terminologia tkanek, układy tkankowe.

Ćwiczenia:

Oznaczanie roślin i charakterystyka rodzin botanicznych reprezentujących dwuliścienne.

Cytologia (kształty komórek, budowa protoplastu i ściany komórkowej, modyfikacje ściany komórkowej oraz ich skutki dla komórki)

Morfologia i anatomia korzenia.

Morfologia i anatomia łodygi i liścia (z wytworami skórki)

Literatura:

Botanika teoria i ćwiczenia - skrypt, praca zbiorowa pracowników Katedry Botaniki WO UR Kraków

A. i J. Szweykowscy Botanika cz. I Morfologia, PWN Warszawa

E. Malinowski Anatomia roślin, PWN Warszawa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)