Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe i praca inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.7s.SEM.SI.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca inżynierska
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 13.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem kursu jest nabycie umiejętności korzystania ze specjalistycznych danych bibliograficznych oraz konstruowania i pisania pracy dyplomowej w zakresie nauk rolniczych.

Pełny opis:

Prezentacja wybranych zagadnień związanych z pracą inżynierską oraz dyskusja. Przygotowanie pracy dyplomowej

Literatura:

Gambarelli G., Łucki Z. 2001. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitat, Kraków.

Szkutnik Z. 2005. Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Poznań.

Weiner J. 2006. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Umiejętności

Korzysta ze źródeł bibliograficznych służących przygotowaniu pracy inżynierskiej

Objaśnia zasady konstrukcji pracy dyplomowej

Przygotowuje i prezentuje ustne wystąpienia, wykorzystując nowoczesne techniki prezentacji

Potrafi dyskutować w grupie i uzasadniać przyjęte tezy pracy dyplomowej

Przygotowuje pracę pisemną z zakresu ogrodnictwa, obejmującą zagadnienia teoretyczne i technologiczne dotyczące szeroko rozumianej produkcji ogrodniczej

Kompetencje społeczne

Docenia znaczenie badań naukowych na rzecz ogrodnictwa

Potrafi myśleć kreatywnie i bronić swoich racji

Pracuje i współdziała w grupie przyjmując role prezentującego, moderatora dyskusji i jej uczestnika

Metody i kryteria oceniania:

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Domagała-Świątkiewicz
Prowadzący grup: Anna Ambroszczyk, Jan Błaszczyk, Krystyna Czekońska, Iwona Domagała-Świątkiewicz, Maria Gawęda, Maciej Gąstoł, Marek Grabowski, Beata Jankowska, Elżbieta Jędrszczyk, Andrzej Kalisz, Anna Kapczyńska, Anna Kostecka-Gugała, Magdalena Kulig, Edward Kunicki, Halina Kurzawińska, Agnieszka Lis-Krzyścin, Małgorzata Locher, Małgorzata Malik, Janina Marzec, Małgorzata Maślanka, Piotr Muras, Magdalena Nawrotek, Bożena Pawłowska, Maria Pobożniak, Ewa Sitek, Bożena Szewczyk-Taranek, Adam Tofilski, Tatiana Tokarczuk-Błażusiak, Zofia Włodarczyk, Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adela Adamus, Anna Bach, Monika Bieniasz, Jan Błaszczyk, Ewa Dziedzic, Andrzej Kalisz, Iwona Kamińska, Iwona Kowalska, Edward Kunicki, Halina Kurzawińska, Piotr Muras, Barbara Nowak, Ewelina Nowak, Agnieszka Sękara, Piotr Siwek, Sylwester Smoleń, Piotr Stolarczyk, Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Domagała-Świątkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Mazur
Prowadzący grup: Stanisław Mazur, Maria Pobożniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Mazur
Prowadzący grup: Stanisław Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.