Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe i praca inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.7s.SED.SI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca inżynierska
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Prezentacja zebranych wyników wraz z interpretacją oraz dyskusją

Pełny opis:

Prezentacja zebranych wyników wraz z interpretacją oraz dyskusją

Literatura:

Podstawowa Szkutnik Z. 2005. Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Poznań.

Weiner J. 2006. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN, Warszawa..

Uzupełniająca Gambarelli G., Łucki Z. 2001. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Universitat, Kraków.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie

badania pomiary i eksperymenty oraz interpretację uzyskanych wyników

etapy prowadzenia prac projektowych

przeglądowe prace naukowe

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

znajdować źródła bibliograficzne i korzystać z nich w celu przygotowaniu pracy inżynierskiej

dokumentować, opracowywać oraz prezentować wyniki własnej pracy inżynierskiej, wypowiadając się w sposób swobodny i wykorzystując techniki multimedialne

właściwie interpretować wyniki własnych badań, a także dyskutować nad rezultatami

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

docenienia badań naukowych na rzecz sztuki ogrodowej i ich znaczenia w życiu człowieka

kreatywnego myślenia, aktualizacji zdobytej wiedzy i własnego rozwoju

współdziałania w grupie ponosząc odpowiedzialność za powierzone prace

Metody i kryteria oceniania:

ocena prezentacji ustnej, ocena zaangażowania w dyskusji, przygotowanie pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Frazik-Adamczyk, Maciej Gąstoł, Elżbieta Jędrszczyk, Andrzej Kalisz, Anna Kapczyńska, Magdalena Kulig, Agnieszka Lis-Krzyścin, Małgorzata Maślanka, Magdalena Nawrotek, Bożena Pawłowska, Maria Pobożniak, Ewa Sitek, Bożena Szewczyk-Taranek, Tatiana Tokarczuk-Błażusiak, Zofia Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Domagała-Świątkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Włodarczyk
Prowadzący grup: Zofia Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.