Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka roślin ozdobnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.7s.LRO.SI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka roślin ozdobnych
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Definicja i znaczenie logistyki w obrocie roślinami ozdobnymi. Łańcuch dostaw (supply chain) produktów kwiaciarskich: cebul, nasion, materiału szkółkarskiego, roślin doniczkowych, materiału młodocianego, kwiatów ciętych. System kodowania EAN (GS1). Przepisy prawne dotyczące zdrowotności materiału kwiaciarskiego – paszporty roślinne. Zarządzanie jakością roślin ozdobnych, specyfikacje i kontrola jakości. Sposoby pakowania, poprawiania trwałości, magazynowania i transportu. Giełdy kwiatowe i rynki hurtowe. Sposoby ekspozycji roślin ozdobnych w handlu detalicznym i hurtowym.

Pełny opis:

Definicja logistyki jako interdyscyplinarnej dziedziny zajmującej się planowaniem, organizowaniem i kontrolą przepływu towarów, ze szczególnym uwzględnieniem produktów kwiaciarskich. Zadania logistyki, reguła 7W.

Charakterystyka elementów wpływających na trwałość roślin ozdobnych: gospodarka wodna roślin, zbiór i traktowanie rozbiorcze kwiatów ciętych. Substancje chemiczne poprawiające jakość produktów ogrodniczych.

Zbiór, sortowanie, pakowanie i przygotowanie do transportu produktów ogrodniczych. Rodzaje jednostek logistycznych: paleta EPAL/EUR, skrzyniopaleta, duńskie wózki CC, kartony, pojemniki zwrotne na kwiaty cięte, zwrotne wielodoniczki na materiał młodociany). Opakowania w obrocie roślinami ozdobnymi, rola opakowań.

Przepisy prawne regulujące kwalifikację materiału roślinnego: paszporty roślinne przydzielane przez PIOR, lista roślin objętych paszportami. Zarządzanie jakością produktów kwiaciarskich, rodzaje klasyfikacji i specyfikacje. Rejestracja odmian. Opłaty licencyjne związane z rozmnażaniem odmian roślin ozdobnych objętych prawami autorskimi.

Etapy obrotu materiałem ogrodniczym od hodowcy poprzez producenta, giełdę, hurtownika, detalisty do konsumenta. Znaczenie i działanie cenotwórcze giełd zegarowych w Europie.

Sposoby znakowania produktów ogrodniczych w międzynarodowym systemie kodów EAN – znaczenia systemu w logistyce i sprzedaży produktów ogrodniczych.

Schemat dystrybucji oraz głównych kierunków sprzedaży produktów kwiaciarskich w Polsce i na świecie (rynek kwiatów ciętych, doniczkowych, materiału młodocianego, nasion i cebul, materiału szkółkarskiego)

Sposoby ekspozycji produktów ogrodniczych w sprzedaży detalicznej (wartość dodana produktu, konfekcjonowanie , etykiety). Przykłady wybranych produktów kwiaciarskich na rynku polskim i krajów Unii Europejskiej.

Literatura:

1. Baran J., Maciejczak M., Pietrzak M., Rokicki T., Wicki L. 2008. Logistyka – wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 260ss.

2. De Groot N.S.P. 1998. Floriculture World Wide: production, trade and consumption patterns. Acta Hort. 495

3. Huges A. 2000. Retailers, knowledges and changing commodity networks: the case of the cut flower trade. Geoforum 31/2: 175-190.

4. Huges A. 2001. Global commodity networks, ethical trade and governmentality: organizing business responsibility in the Kenyan cut flower industry. Transactions of the Institute of British Geographers 26/4: 390-406.

5. Podręcznik stosowania kodów GS1. 2006. Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań: 68 ss.

Efekty uczenia się:

Kompetencje społeczne

Argumentuje znaczenie wysokiej jakości produktów kwiaciarskich i znaczenie praw autorskich i własności intelektualnej dotyczących zarejestrowanych odmian roślin ozdobnych.

Docenia rolę właściwej ekspozycji oraz wartości dodanej produktów kwiaciarskich jako sposobów skutecznej sprzedaży.

Umiejętności

Modyfikuje etapy obrotu materiałem ogrodniczym i wymienia uczestników rynku roślin ozdobnych.

Wyjaśnia działanie i rolę cenotwórczą kwiatowych giełd zegarowych w Europie.

Interpretuje znaczenie systemu kodów EAN w logistyce i sprzedaży produktów ogrodniczych.

Układa schematy dystrybucji i łańcucha dostaw głównych produktów roślin ozdobnych w Polsce i na świecie (kwiatów ciętych, doniczkowych, materiału szkółkarskiego, cebul i nasion, materiału młodocianego).

Ilustruje i prezentuje sposoby odpowiedniej ekspozycji roślin ozdobnych w sprzedaży detalicznej i hurtowej.

Wiedza

Definiuje logistykę jako interdyscyplinarną dziedzinę zajmującą się usprawnianiem sterowania łańcuchem dostaw produktów w tym roślin ozdobnych, wymienia reguły i zadania logistyki.

Opisuje wpływ warunków fizyko-chemicznych na trwałość i jakość materiału roślinnego (kwiaty cięte, rośliny balkonowe, cebule, nasiona). Nazywa substancje chemiczne oraz preparaty poprawiające trwałość i jakość pozbiorczą kwiatów ciętych.

Dostosowuje sposoby sortowania, pakowania, przygotowania do transportu i handlu roślin ozdobnych oraz jednostki logistyczne (paleta EPAL/EUR, wózek CC, kartony, zwrotne wielodoniczki, zwrotne pojemniki na kwiaty cięte).

Interpretuje przepisy prawne regulujące kwalifikację zdrowotności materiału roślinnego (paszporty roślinne), oraz specyfikacje dotyczące klasyfikacji jakościowej kwiatów ciętych.

Tłumaczy zasady prawne dotyczące rejestracji i rozmnażania odmian roślin ozdobnych objętych licencją (własność intelektualna).

Metody i kryteria oceniania:

703 test wielokrotnego wyboru

302 ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Szewczyk-Taranek
Prowadzący grup: Bożena Szewczyk-Taranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Malik
Prowadzący grup: Małgorzata Malik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Szewczyk-Taranek
Prowadzący grup: Małgorzata Malik, Bożena Szewczyk-Taranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.