Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.6s.PRA.NI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Professional training

Pełny opis:

Praca w stacjach doświadczalnych WBiO, i podmiotach gospodarczych o profilu działalności związanej z ogrodnictwem ozdobnym i sztuka ogrodową. Student w czasie praktyki zapoznaje się z miejscem instytucji czy przedsiębiorstwa (firmy ogrodnicze i florystyczne, pracownia zakładania i pielęgnacji terenów zieleni, stacje doświadczalne WBiO UR) w systemie rynkowym, jego strukturą organizacyjną, obowiązującymi procedurami, stosowanymi formami pracy i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Zapoznaje się ze swoimi obowiązkami i dogłębnie poznaje specyfikę swojego miejsca pracy.

Literatura:

Zasady BHP, procedury i normy prawne związane z organizacją i funkcjonowaniem danej firmy

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

zapoznać się z funkcjonowaniem instytucji lub przedsiębiorstwa w której/ym przeprowadzana jest praktyka, doskonalić umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów zawodowych, kształtować umiejętności analityczne, planowania i organizacji pracy.

poszerzać wiedzę zdobytą na studiach rozwijając umiejętności jej wykorzystania w praktyce, stosować aktualne metody, techniki i narzędzia pracy wykorzystywane w instytucji czy przedsiębiorstwie (firmy ogrodnicze i florystyczne, pracownie zakładania i pielęgnacji terenów zieleni, stacje doświadczalne WBiO UR)

poznać i dostosować się do zasad funkcjonowania różnych jednostek oraz ich zasad pracy, doskonalić swój warsztat pracy, prawidłowo stosować profesjonalną terminologię związaną ze specyfiką placówki (firmy ogrodnicze i florystyczne, pracownie zakładania i pielęgnacji terenów zieleni, stacje doświadczalne WBiO UR)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

odpowiedzialnego podejścia do powierzonych mu zadań, rozwijania cech osobowych związanych z pracą takich jak odpowiedzialność i etyczne zachowania

umiejętnego organizowania pracy w grupie, podziału i egzekwowania obowiązków

pogłębiania i aktualizacji zdobytej wiedzy poprzez aplikowanie jej w praktyce konfrontując z realnymi problemami i twórczo je rozwiązując

Metody i kryteria oceniania:

Sprawozdanie z praktyk w formie dziennika praktyk potwierdzonego przez opiekuna praktyki zawodowej lub kierownika instytucji czy przedsiębiorstwa,rozmowa weryfikująca odbycie praktyki (100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 96 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tokarz
Prowadzący grup: Barbara Tokarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 96 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tokarz
Prowadzący grup: Barbara Tokarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 96 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Stolarczyk
Prowadzący grup: Piotr Stolarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 96 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Stolarczyk
Prowadzący grup: Piotr Stolarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.