Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rośliny ozdobne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.5s.ROS.SI.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny ozdobne
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Poznanie ogólnych zasad uprawy, podstawowego doboru i walorów zielnych roślin ozdobnych

Pełny opis:

Szczegółowe wymagania siedliskowe i zasady uprawy pod osłonami roślin doniczkowych i na kwiaty cięte

Zasady rozmnażania generatywnego i wegetatywnego roślin ozdobnych

Roślinoznawstwo roślin ozdobnych: rośliny gruntowe jednoroczne, dwuletnie, byliny

Roślinoznawstwo roślin ozdobnych: paprocie, trawy, rośliny wodne, róże

Projekt rabaty i kwietnika

Roślinoznawstwo roślin ozdobnych: rośliny doniczkowe szklarniowe

Literatura:

Chmiel H. (red.) 2000. Uprawa roślin ozdobnych. PWRiL, Warszawa

Jerzy M., Krzymińska A. 2005. Rozmnażanie wegetatywne roślin ozdobnych. PWRiL, Poznań.

Krause J., Liśiecka A., Szczepaniak S. 2004. Ozdobne rośliny jednoroczne i dwuletnie. Uprawa w gruncie. Wydawnictwo AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu

Marcinkowski J. 2002. Byliny |Ogrodowe. PWRiL, Warszawa.

Czekalski M. 2010. Ogólna uprawa roślin ozdobnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Opisuje stan i kierunki rozwoju produkcji roślin w Polsce oraz znaczenie roślin ozdobnych w życiu człowieka

Opisuje rośliny ozdobne w aspekcie okresowości ich rozwoju, wymagań środowiskowych i możliwości zastosowania, zgodnych z warunkami naturalnego występowania

Rozpoznaje systemy (otwarty grunt, osłony foliowe, szklarnie) oraz czynniki agronomiczne uprawy roślin ozdobnych (wymagania ekologiczne, gleba i podłoża, naczynia i pojemniki)

Modyfikuje wzrost i rozwój roślin szklarniowych (kontroluje spoczynek, steruje procesem kwitnienia, zwiększa trwałość kwiatów, stosuje substancje wzrostowe)

Kwalifikuje zielne rośliny gruntowe pod względem ich cech biologicznych i walorów dekoracyjnych

Wyjaśnia zasady doboru gruntowych roślin ozdobnych w aspekcie ich zastosowania

Prezentuje szczegółowe wymagania wybranych gatunków szklarniowych roślin ozdobnych i na kwiaty cięte

Pokazuje możliwości zastosowania krzewów w produkcji kwiaciarskiej

Umiejętności

Używa generatywnego i wegetatywnego sposobu rozmnażania roślin ozdobnych

Rozpoznaje rośliny ozdobne: rośliny szklarniowe, gruntowe: jednoroczne, dwuletnie i byliny (w tym trawy, paprocie, rośliny wodne) oraz róże.

Planuje kompozycje ogrodowe z zielnych roślin ozdobnych (kwietnik, rabata)

Kompetencje społeczne

Przewiduje potrzebę dalszego poszerzania wiedzy z zakresu roślin ozdobnych

Organizuje pracę związaną z produkcją roślin ozdobnych

Docenia wartość wymierną (ekonomiczną) i niewymierną roślin ozdobnych

Podejmuje wyzwanie poprawy estetyki otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bach
Prowadzący grup: Małgorzata Malik, Zofia Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bach
Prowadzący grup: Małgorzata Malik, Zofia Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Włodarczyk
Prowadzący grup: Piotr Pałka, Zofia Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kapczyńska, Zofia Włodarczyk
Prowadzący grup: Monika Cioć, Anna Kapczyńska, Zofia Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.