Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.5s.PBI.NI.OOSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy biznesu
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Kompleksowa wiedza z zakresu prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej. Wybór kierunku działań z uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych czynników finansowych i rynkowych

Pełny opis:

Agencje i instytucje działające na rzecz rolnictwa

Przedsiębiorczość. Różnicowanie produkcji i usług w zakresie roślin ozdobnych i sztuki ogrodowej.

Planowanie finansowe

Prawo podatkowe, bankowe i prawa umów dotyczące projektowania i wykonywania terenów zieleni.

Księgi rachunkowe w przedsiębiorstwach

Leasing - opłacalność w porównaniu z zakupem majątku

Jak założyć własną firmę w Polsce

Wybór kierunku produkcji i usług w zakresie roślin ozdobnych i sztuki ogrodowej w zależności od zasobów produkcyjnych i wymagań rynku

Badanie zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań decyzji finansowych firmy

Kształtowanie struktury kapitału w firmie

Sporządzanie biznesplanu dla przedsięwzięcia gospodarczego w zakresie roślin ozdobnych i sztuki ogrodowej

Literatura:

Jarugowa A., 1986. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa

Makarski S., 2000. Przedsiębiorczość w agrobiznesie. Wyd. JRWiR PAN, Warszawa

Wawrzyniak J., 1999. Rachunek kosztów a zarządzanie w przedsiębiorstwach ogrodniczych. Wyd. PRODRUK, Poznań

Dąbrowska A.S. Arczyński J.S.,2015. Architektura krajobrazu. Jak pisać umowy, kluczowe zagadnienia prawa umów dotyczące projektowania i wykonawstwa, terenów zieleni. Wyd. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów OSTO.

Pr. zb. pod red. E. Makosza, 1997. Strategia rozwoju polskiego ogrodnictwa do 2010 roku. Wyd. Agrosan s.c., Sandomierz

Pr. zb. pod red. Z. Pałasa, 1997. Agrobiznes i obszary wiejskie wobec integracji z UE. Wyd. PHARE, Szczecin

Soczyniec A., Worzyński L., 1995. Finanse w mojej firmie. Wyd. Epsillond, Kraków

Jak założyć własną firmę w Polsce. Wyd. Instyt. Wsper. Przedsięb. w Krakowie, Urząd Miasta Krakowa

Biuletyn Informacyjny ARiMR, FAPA

Dziennik Ustaw

Kodeks cywilny

Efekty uczenia się:

Wiedza

Rozpoznaje agencje i instytucje działające na rzecz rolnictwa

Rozpoznaje przedsiębiorczość obszarów wiejskich zakresie roślin ozdobnych i sztuki ogrodowej

Opisuje planowanie finansowe przedsięwzięcia

Znajduje przepisy prawa podatkowego, bankowego i prawa umów dotyczące projektowania i wykonawstwa terenów zieleni

Umiejętności

Znajduje możliwości różnicowania działalności produkcyjnej i usług w zakresie roślin ozdobnych i sztuki ogrodowej SzO1_U01

Wybiera kierunki produkcji i usług w zakresie roślin ozdobnych i sztuki ogrodowej w zależności od zasobów produkcyjnych i wymagań rynku

Identyfikuje ocenę struktury kapitału w firmie

Analizuje zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania decyzji finansowych firmy

Formułuje zapisy w księgach rachunkowych

Sporządza grupowo projekt biznesplanu dla przedsięwzięcia gospodarczego z zakresu sztuki ogrodowej

Kompetencje społeczne

Podejmuje wyzwanie prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej w zakresie sztuki ogrodowej

Metody i kryteria oceniania:

731,2 egzamin ustny bez dostępu do podręczników

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

302 ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)