Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rośliny ozdobne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.4s.ROS.SI.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny ozdobne
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Poznanie ogólnych zasad uprawy, podstawowego doboru i walorów zielnych roślin ozdobnych

Pełny opis:

Czynniki agronomiczne uprawy roślin ozdobnych: naczynia i pojemniki

Walory dekoracyjne i cechy plastyczne zielnych roślin ozdobnych.

Rośliny szklarniowe: sterowanie procesem kwitnienia, spoczynek i pędzenie roślin ozdobnych, trwałość kwiatów ciętych i doniczkowych, zastosowanie substancji wzrostowych w produkcji kwiaciarskiej

Rośliny gruntowe: biologia, zastosowanie i zasady doboru gruntowych roślin ozdobnych (rośliny okrywowe, skalne, wodne i nadwodne, rabatowe, kwietnikowe, balkonowe, runo parkowe, róże)

Ozdobne rośliny cebulowe, bulwiaste i kłączowe

Krzewy w produkcji kwiaciarskiej.

Literatura:

Chmiel H. (red.) 2000. Uprawa roślin ozdobnych. PWRiL, Warszawa

Jerzy M., Krzymińska A. 2005. Rozmnażanie wegetatywne roślin ozdobnych. PWRiL, Poznań.

Krause J., Liśiecka A., Szczepaniak S. 2004. Ozdobne rośliny jednoroczne i dwuletnie. Uprawa w gruncie. Wydawnictwo AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu

Marcinkowski J. 2002. Byliny |Ogrodowe. PWRiL, Warszawa.

Czekalski M. 2010. Ogólna uprawa roślin ozdobnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Opisuje stan i kierunki rozwoju produkcji roślin w Polsce oraz znaczenie roślin ozdobnych w życiu człowieka

Opisuje rośliny ozdobne w aspekcie okresowości ich rozwoju, wymagań środowiskowych i możliwości zastosowania, zgodnych z warunkami naturalnego występowania

Rozpoznaje systemy (otwarty grunt, osłony foliowe, szklarnie) oraz czynniki agronomiczne uprawy roślin ozdobnych (wymagania ekologiczne, gleba i podłoża, naczynia i pojemniki)

Modyfikuje wzrost i rozwój roślin szklarniowych (kontroluje spoczynek, steruje procesem kwitnienia, zwiększa trwałość kwiatów, stosuje substancje wzrostowe)

Kwalifikuje zielne rośliny gruntowe pod względem ich cech biologicznych i walorów dekoracyjnych

Wyjaśnia zasady doboru gruntowych roślin ozdobnych w aspekcie ich zastosowania

Prezentuje szczegółowe wymagania wybranych gatunków szklarniowych roślin ozdobnych i na kwiaty cięte

Pokazuje możliwości zastosowania krzewów w produkcji kwiaciarskiej

Umiejętności

Używa generatywnego i wegetatywnego sposobu rozmnażania roślin ozdobnych

Rozpoznaje rośliny ozdobne: rośliny szklarniowe, gruntowe: jednoroczne, dwuletnie i byliny (w tym trawy, paprocie, rośliny wodne) oraz róże.

Planuje kompozycje ogrodowe z zielnych roślin ozdobnych (kwietnik, rabata)

Kompetencje społeczne

Przewiduje potrzebę dalszego poszerzania wiedzy z zakresu roślin ozdobnych

Organizuje pracę związaną z produkcją roślin ozdobnych

Docenia wartość wymierną (ekonomiczną) i niewymierną roślin ozdobnych

Podejmuje wyzwanie poprawy estetyki otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bach
Prowadzący grup: Anna Bach, Justyna Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bach
Prowadzący grup: Anna Bach, Justyna Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kapczyńska
Prowadzący grup: Anna Kapczyńska, Justyna Mazur, Piotr Pałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.