Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dendrologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.4s.DEN.SI.OOGXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dendrologia
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

-

Pełny opis:

Nazewnictwo botaniczne i systematyka. Pojęcie gatunku i odmiany w aspekcie dendrologicznym. Podstawowe terminy morfologiczne, introdukcja, proweniencja. Strefy klimatyczne.

Pochodzenie, wymagania siedliskowe, mrozoodporność, walory dekoracyjne drzewiastych gatunków z rodzin: Ginkgoaceae, Taxaceae, Taxodiaceae, Pinaceae i Cupressaceae.

Pochodzenie, wymagania siedliskowe, mrozoodporność, walory dekoracyjne drzewiastych gatunków z rodzin: Salicaceae, Juglandaceae, Betulaceae, Fagaceae, Ulmaceae, Ranunculaceae, Corylaceae, Berberidaceae, Magnoliaceae, Platanaceae, Hydrangeaceae, Grossulariaceae. Analiza budowy morfologicznej i szaty jesiennej roślin drzewiastych w terenie. Zasady sporządzania dokumentacji fotograficznej i zielnikowej.

Charakterystyka gatunków i ich podstawowych odmian - morfologia, biologia, cechy użytkowe: Ginkgoaceae, Taxaceae, Taxodiaceae.

Charakterystyka gatunków i ich podstawowych odmian - morfologia, biologia, cechy użytkowe: Pinaceae - rodzaj: Abies i Picea, Pseudotsuga, Tsuga, Larix, Pinus.

Charakterystyka gatunków i ich podstawowych odmian - morfologia, biologia, cechy użytkowe: Cupressaceae.

Charakterystyka gatunków i ich podstawowych odmian - morfologia, biologia, cechy użytkowe: Salicaceae, Juglandaceae, Fagaceae, Ulmaceae.

Charakterystyka gatunków i ich podstawowych odmian - morfologia, biologia, cechy użytkowe: Betulaceae, Corylaceae, Ranunculaceae, Berberidaceae.

Charakterystyka gatunków i ich podstawowych odmian - morfologia, biologia, cechy użytkowe: Magnoliaceae, Platanaceae, Hydrangeaceae, Grossulariaceae.

Charakterystyka gatunków i ich podstawowych odmian - morfologia, biologia, cechy użytkowe: Rosaceae (cz. I) - podrodzina: Spiraeoideae, Maloideae.

Charakterystyka gatunków i ich podstawowych odmian - morfologia, biologia, cechy użytkowe: Rosaceae (cz. II) - podrodzina: Prunoideae, Rosoideae, Fabaceae.

Charakterystyka gatunków i ich podstawowych odmian - morfologia, biologia, cechy użytkowe: Buxaceae, Anacardiaceae, Celastraceae, Vitaceae, Araliaceae, Araceae.

Charakterystyka gatunków i ich podstawowych odmian - morfologia, biologia, cechy użytkowe: Tiliaceae, Hippocastanaceae, Rhamnaceae, Tamaricaceae, Thymelaceae, Eleagnaceae, Cornaceae.

Charakterystyka gatunków i ich podstawowych odmian-morfologia, biologia, cechy użytkowe: Ericaceae, Oleaceae, Apocynaceae.

Charakterystyka gatunków i ich podstawowych odmian-morfologia, biologia, cechy użytkowe: Caprifoliaceae, Bignoniaceae.

Wykonanie 40 kart okazów zielnikowych.

Rozpoznawanie roślin drzewiastych stanie bezlistnym podczas zajęć w terenie.

Literatura:

Seneta W., Dolatowski J. 2004. Dendrologia. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Seneta W. 1987. Drzewa i krzewy iglaste. PWN.

Bugała W. 2000. Drzewa i krzewy dla terenów zieleni. PWRiL

Marczyński S. 2008. Clematis i inne pnącza ogrodowe. Multico Oficyna Wydawnicza.

Kurowski L. 2014. Drzewa i krzewy iglaste. Multico Oficyna Wydawnicza

Szmit B., SzmitB.J., Mynett M. 2013. Drzewa i krzewy liściaste. Multico Oficyna Wydawnicza

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

nazewnictwo gatunków i odmian drzew i krzewów ozdobnych

pochodzenie, mrozoodporność i wymagania siedliskowe obcych gatunków drzewiastych

rodzime gatunki drzewiaste, opisuje ich zasięgi, wskazuje ich przydatność w TZ

cechy dekoracyjne, walory estetyczne drzew i krzewów

zastosowanie drzew i krzewów w parkach i ogrodach na podstawie ich walorów dekoracyjnych, wymagań siedliskowych, mrozoodporności oraz odporności na czynniki stresowe

umiejętności - potrafi

posługiwać się poprawną nomenklaturą botaniczną roślin drzewiastych i rozpoznaje gatunki i odmiany rosnące w terenach zieleni i ogrodach

wykonać dokumentację fotograficzną, zielnikową, inwentaryzacje dendrologiczna, niezbędną do prac projektowych

Dobrać gatunki i odmiany drzew do określonych warunków siedliskowych i wymagań projektowych kompetencje społeczne - jest gotów do

dalszego poszerzania i aktualizacji wiedzy dendrologicznej

Postrzegania roli roślin drzewiastych jako ważnego elementu kształtującego środowisko przyrodnicze i krajobraz

oceniania wpływu i skutków stosowania roślin drzewiastych w TZ, w tym wpływ na estetykę otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny ograniczony czasowo, wraz z udziałem w ocenie końcowej 60%

sprawdzian umiejętności, zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń praktycznych, demonstracja praktycznych umiejętności wraz z udziałem w ocenie końcowej 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 41 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Muras
Prowadzący grup: Piotr Muras, Bożena Szewczyk-Taranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.